„TAO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000168561
Numer REGON: 013164295
Numer NIP: 5272162794
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531960/23/176]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0131642952003-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TAO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 543842003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NASIELSKA nr domu 44 nr lokalu 75 kod pocztowy 04-342 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.07.1998 R. NOTARIUSZ MAGDALENA PRONIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, REP. A-3379/98; 10.07.2003 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SOLARIEGO 1 LOK. 207, REP. A-5412/2003, ZMIANA PAR. 8, 9 UST. 2, PAR. 11, 7, 14 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI;2003-07-25 do dziś
218.04.2007 R., REPERTORIUM A NUMER 5675/2007, W OBECNOŚCI NOTARIUSZ KINGI NAŁĘCZ, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-05-31 do dziś
311.10.2017 R., REP. A NR 40739/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA KACZMAREK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI. 23.11.2017 R., REP. A NR 47498/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA KACZMAREK ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI. USUNIĘTO § 23 UMOWY SPÓŁKI.2018-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEGIELSKI2003-07-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2003-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASŁOWSKI2003-07-25 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2003-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASŁOWSKI2003-07-25 do dziś
2. ImionaJERZY ANDRZEJ2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEGIELSKI2003-07-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2003-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2018-03-23 do dziś
258 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-03-23 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-03-23 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2018-03-23 do dziś
566 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-03-23 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-03-23 do dziś
771 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-03-23 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-03-23 do dziś
982 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 UCHWAŁA NR 3/2003 Z DNIA 26.06.2003 R.2003-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-26 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-09 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
7data złożenia 27.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-20 do dziś
8data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
9data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
10data złożenia 18.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
11data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
12data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-15 do dziś
13data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-15 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
15data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.09.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
20data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-09-09 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-08-20 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13OD 01.09.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-04 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-09 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-27 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów