SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KATARZYNKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000167940
Numer REGON: 001329110
Numer NIP: 8790172129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-16
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/10057/22/427]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013291102003-07-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KATARZYNKA”2003-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 4302003-07-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2003-07-16 do dziś
2. Adresulica STASZICA nr domu 7 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2003-07-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.KATARZYNKA@WP.PL2013-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM W DNIU 07.11.1988 R.; 18.12.2001 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT.2003-07-16 do dziś
225.06.2008 R.2009-07-17 do dziś
325.06.2012 R.; ZMIENIONO § 67 PKT 1.2013-01-04 do dziś
4UCHWAŁA NR 10/2016 Z DNIA 17.06.2016 R. ZMIANY: § 3, § 8, § 10, § 16, § 39, § 43, § 58, § 62, § 65, § 71, § 72, § 73, § 74, § 76, § 79.2016-07-25 do dziś
525.06.2018 R., ZMIANA §3, §4, §5, §7 PUNKT 9, §9, §20, §24, §25, §26 UST.1 I 2, §27, §28 UST.1, §29 UST.4, §30 UST.2, §32, §41, §44, §57 UST.2, §64 UST.3, §79 UST.1 PUNKT 1,§88 UST.2, §91, §93 UCHYLENIE §6 UST.2 LIT.H, §7 PUNKT 2 UST.1, DZIAŁU III, §29 UST.1-UST.3, §45-50, §72 UST.1 PUNKT 18 DODANIE §7 PUNKTY 10-13 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWIĘCEK2016-04-06 do dziś
2. ImionaMARIOLA2016-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-04-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-06 do dziś
21. NazwiskoKŁOS2003-07-16 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2003-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAŁAŃSKI2022-10-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCŁAWSKA JERZMANOWSKA2022-10-24 do dziś
2. ImionaMALWINA RENATA2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŻOWICZ2019-07-16 do dziś
2. ImionaALICJA ELŻBIETA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBICKI2003-07-16 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2003-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-07-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 18.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 07.10.20042004-12-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 06.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-11-21 do dziś
4data złożenia 07.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-27 do dziś
5data złożenia 24.10.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-12-27 do dziś
6data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-07-17 do dziś
7data złożenia 21.10.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-11-17 do dziś
8data złożenia 03.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
9data złożenia 21.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-24 do dziś
10data złożenia 04.12.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112013-01-04 do dziś
11data złożenia 20.12.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122014-01-29 do dziś
12data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
13data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
19data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-12-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-12-27 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-07-17 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-11-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-24 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-01-04 do dziś
901.01.2012-31.12.20122014-01-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-12-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-11-21 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-11-27 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-12-27 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-07-17 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-11-17 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-31 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-24 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112013-01-04 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122014-01-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów