SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ IM. JULIUSZA KRAZIEWICZA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000167879
Numer REGON: 000988520
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-11-22
Sygnatura akt[RDF/458782/22/567]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-08-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009885202003-08-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ IM. JULIUSZA KRAZIEWICZA W LIKWIDACJI2015-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 3822003-08-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina GNIEW miejscowość NICPONIA2003-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość NICPONIA ulica OS. KRAZIEWICZA nr domu 99A kod pocztowy 83-140 poczta GNIEW kraj POLSKA 2018-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.05.1982 R.2003-08-11 do dziś
219.12.2003 -ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI2004-03-19 do dziś
304.08.2005 ZMIANA TREŚCI W PAR. 41 UST. 4, 5.2005-09-29 do dziś
414.12.2015 R. ZMIENIONO §§ OD NR 3 DO NR 119, OD NR 123 DO 132, OD NR 134 DO 161 DODANO §§ OD NR 120-122, 1332016-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHURA2014-11-25 do dziś
2. ImionaHANNA KATARZYNA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2014-11-25 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOMBLIK2014-11-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-29 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-29 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2006 okres 2005 ROK2006-09-15 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-21 do dziś
3data złożenia 05.09.2009 okres 2008 R.2009-11-25 do dziś
4data złożenia 20.11.2009 okres 2007 R.2009-12-17 do dziś
5data złożenia 12.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-31 do dziś
6data złożenia 06.07.2011 okres 20102011-08-26 do dziś
7data złożenia 26.04.2012 okres 2011 ROK2012-05-21 do dziś
8data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
9data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
10data złożenia 27.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
12data złożenia 18.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-18 do dziś
13data złożenia 06.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
16data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-15 do dziś
22006 ROK2007-08-21 do dziś
32008 R.2009-11-25 do dziś
42007 R.2009-12-17 do dziś
52009 ROK2010-08-31 do dziś
620102011-08-26 do dziś
72011 ROK2012-05-21 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-18 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-06 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12006 ROK2007-08-21 do dziś
22008 R.2009-11-25 do dziś
32007 R.2009-12-17 do dziś
42009 ROK2010-08-31 do dziś
520102011-08-26 do dziś
62011 ROK2012-05-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-27 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiDWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ IM. JULIUSZA KRAZIEWICZA W NICPONI: UCHWAŁA NR 1/2014 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014R. ORAZ UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2014R.- ZGODNIE Z ART. 113§1 PKT 3 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE2015-01-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2015-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2015-01-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STEFAN2015-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZENROK2018-09-03 do dziś
2. ImionaJAKUB TADEUSZ2018-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaINWEST-KOM W GNIEWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1916051372016-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000110050 2016-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów