„ENDIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000167687
Numer REGON: 634482264
Numer NIP: 7822270249
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311153/21/924]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENDIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat MIĘDZYCHODZKI gmina MIĘDZYCHÓD miejscowość MIĘDZYCHÓD2007-03-16 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘDZYCHÓD ulica SZEROKA nr domu 2 kod pocztowy 64-400 poczta MIĘDZYCHÓD kraj POLSKA 2008-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 11.04.2003 R. PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY SZKOLNEJ 5/16 W POZNANIU, REP. A NR 3797/2003.2003-07-21 do dziś
207.02.2007, AKT. NOT. REP. A NUMER 1765/2007, NOTARIUSZ M. CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, POZNAŃ UL. SZKOLNA 5/16 ZMIANA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: 1, 2 I TYTUŁ PRZED PAR. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 UMOWY. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2007-03-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2009 R., REP. A NR 18.878/2009, NOTARIUSZ: MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK, NOTARIUSZE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, 60-618 POZNAŃ ZMIANA TREŚCI § 3. I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2009-12-01 do dziś
425.03.2021R., REP. A NR 1696/2021, NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO §3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072003-07-21 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2003-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁ2007-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-03-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁOCH2009-08-12 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2009-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały264 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 132.000,00 ZŁ2009-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁOCH2009-08-12 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ELŻBIETA2009-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,00 ZŁ2009-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego220000,00 ZŁ2007-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁOCH2007-03-16 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2007-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWŁOCH2010-06-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2010-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-06-25 do dziś
21. NazwiskoMAŁYSZKO2010-06-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-06-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2009-12-01 do dziś
210 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2009-12-01 do dziś
310 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-12-01 do dziś
445 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-01 do dziś
547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-12-01 do dziś
647 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-01 do dziś
749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-12-01 do dziś
873 1 REKLAMA2009-12-01 do dziś
992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-12-01 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 11.04.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 11.04.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
3data złożenia 28.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
5data złożenia 29.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
7data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
8data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
9data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
10data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
11data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
12data złożenia 08.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
13data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
18data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 11.04.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
31.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-30 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów