BUMA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000167669
Numer REGON: 356734692
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2021-02-22
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/28548/20/581]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP3567346922004-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMA SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-07-14 do dziś
2. Adresulica WADOWICKA nr domu 6 WEJŚC.11 kod pocztowy 30-415 poczta KRAKÓW 2005-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z DNIA 04.06.2003 R. NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 41/20032003-07-14 do dziś
203.06.2005 R.KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, REPERTORIUM A NR 4739/2005 -ZMIENIONO ART. 5, ART. 7 UST. 1, ART. 16 UST. 32005-06-09 do dziś
311-09-2007 R. REPERTORIUM A NR 13321/2007 NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, ROBERT LUDŹMIERSKI S.C. W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 6. ZMIENIONO: ART. 14; DODANO: W ART. 5 DODANO PKT 17.2007-10-03 do dziś
4-27.03.2008 R REPERTORIUM A NR 5164/2008, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MARTA PASTERNAK, ROBERT LUDŹMIERSKI S.C. W KRAKOWIE-DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI ZASTĄPIONO W CAŁOŚCI NOWYM W BRZMIENIU USTALONYM UCHWAŁĄ NR 2/03/2088 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27 MARCA 2008 R; -23.04.2008 R REPERTORIUM A NR 6581/2008 NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO ART. 5.2008-04-29 do dziś
511.12.2014 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK - PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10097/2014, ZMIENIONO: ART. 12 UST. 2, 3, 4; ART. 13 UST. 1; ART. 15; ART. 26 UST. 3, USUNIĘTO: ART. 11 LITERA B; W PKT. IV(ORGANY SPÓŁKI) USUNIĘTO LITERĘ B WRAZ Z ART. 16-20.2014-12-23 do dziś
622.08.2017 R., REP. A NR 7646/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: ART. 12, ART. 142017-09-19 do dziś
713.06.2019 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK ,KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A. NR 4581/2019,ZMIENIONO ART.142019-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.500,00 ZŁ2021-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIOVANNI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1212258282020-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERNY2021-02-02 do dziś
2. ImionaMATEUSZ LUCJAN2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKA2019-10-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAGDALENA2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-10-31 do dziś
PREZES ZARZĄDU2020-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIUK2019-07-18 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTER2019-07-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-18 do dziś
55. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁJAN2008-06-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2008-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIECZOREK2021-02-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-02-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2014-12-23 do dziś
235 13 DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2014-12-23 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2014-12-23 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2014-12-23 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2014-12-23 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2014-12-23 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2014-12-23 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2014-12-23 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2014-12-23 do dziś
1095 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2014-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.06.2003-31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 04.06.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 04.06.2003-31.12.20032004-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-09 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
11data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
17data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów