SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAŁTYK” W GDYNI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000167663
Numer REGON: 000484009
Numer NIP: 5860004951
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu63Data dokonania wpisu2023-01-27
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/16845/22/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004840092003-07-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAŁTYK” W GDYNI2003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, WYDZIAL XII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA-4842003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2003-07-14 do dziś
2. Adresulica ZGODA nr domu 8 kod pocztowy 81-361 poczta GDYNIA 2003-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.12.1958 R.2003-07-14 do dziś
225.10.2003 R. -UCHWALONO ZMIENIONY TEKST JEDNOLITY STATUTU, ZGODNIE Z ZAPISEM UCHWAŁY NR 13 ZPCZ Z 25.10.2003 R.2003-12-22 do dziś
329.06.2006 R. -UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU2006-09-28 do dziś
412.06.2010 R., PAR. 3, PAR. 7, PAR. 8, OD PAR. 10 DO 16, PAR. 18 I 19, PAR. 21, PAR. 23-24, OD PAR. 29 DO 149, SKREŚLONO PAR. OD 150 DO 1752010-07-16 do dziś
5WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW - TRZY CZĘŚCI 05.06.2014 R., 10.06.2014 R. I 12.06.2014 R. PAR. 14 PKT. 3; PAR. 34 PKT. 3 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2014-09-30 do dziś
6WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW - TRZY CZĘŚCI 05.06.2018R., 07.06.2017R. I 12.06.2018R. SPIS TREŚCI DZIAŁ II WRAZ Z POZYCJAMI 2.1 DO 2.5., SPIS TREŚCI DZIAŁ VIII POZ. 8.1, 8.2, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15 UST.1 PUNKT 1) I 3), § 16 PUNKT 2) I PUNKT 6), § 17, § 17.1, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 27 UST.3, § 30 UST.3 I USTA, § 32 UST.1, § 41 UST.2 PUNKT 17), § 59 UST. 1 I UST.7, § 60, § 60 PUNKT 1), § 62, § 63 UST.1 I UST.2, § 64 UST.1 I UST.2, § 65 UST. 1 , UST.2 I UST.3, § 66, § 67 UST.2 I UST.3, § 68 UST.3, USTA I UST.7, § 69, § 73, § 80, § 80 PUNKT 1), § 81 UST.2, § 82 UST.1 I UST.2, § 83 UST. 1 I UST.3, § 85 UST. 1 , § 92, § 93, § 98, § 100, § 101, § 104.1, § 105 UST. 1 I UST.2, § 122 UST.6 I UST.7, § 124 UST.3 I USTA, § 129. ZMIANY DO STATUTU W ZAŁĄCZENIU DO UCHWAŁY NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PODJĘTEJ NA TRZECH CZĘŚCIACH WZCZ. UJEDNOLICONY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BAŁTYK” W GDYNI - UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PODJĘTA NA TRZECH CZĘŚCIACH WZCZ.2018-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD (PEŁNOMOCNIK)2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWSKI2022-09-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW STANISŁAW2022-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2022-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-19 do dziś
21. NazwiskoGASTOŁ2021-07-02 do dziś
2. ImionaKAROLINA2021-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-09-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-02 do dziś
31. NazwiskoPIETRZAK2006-12-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2006-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-12-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-12-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOLIMOWSKI2023-01-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLESZCZUK2023-01-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOGULSKA2014-09-30 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLECH SZPAKIEWICZ2023-01-27 do dziś
2. ImionaHELENA2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANOWSKI2023-01-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JACEK2023-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASZEWSKA2021-07-05 do dziś
2. ImionaHELGA MARIANNA2021-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLIŃSKI2021-05-28 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW LEON2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYCIŃSKI2018-10-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-25 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2017-08-31 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHERT2017-08-31 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIGIELSKA2017-08-31 do dziś
2. ImionaMARIA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIECIŃSKA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOPŁAWSKA2017-08-31 do dziś
2. ImionaMARIOLA ANITA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANOWSKA2017-08-31 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAMROWSKI2017-08-31 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2017-08-31 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2017-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-31 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄŻKOWSKA2014-09-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWA2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
181. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELEGACZ2014-09-30 do dziś
2. ImionaBEATA GRAŻYNA2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
192. ImionaELŻBIETA2014-09-30 do dziś
201. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄCZKIEWICZ2014-09-30 do dziś
2. ImionaMAREK LECH2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2021-01-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-05 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-01-05 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2021-01-05 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2021-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-06 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
6data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 31.12.20092010-08-27 do dziś
9data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
10data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
13data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
14data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
20data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2003-11-25 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniUCHWAŁĄ NR 11 PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BAŁTYK” Z DNIA 14.06.2003 R., W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BAŁTYK” WYDZIELONO SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „JANTAR”2003-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane spółdzielni przejmującej lub spółdzielni wydzielonej
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JANTAR” W GDYNI2003-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
21. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAŁTYK” W GDYNI2003-11-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000167663 2003-11-25 do dziś
5. Numer REGON0004840092003-11-25 do dziś
2
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2003-12-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BAŁTYK” W GDYNI ZOSTAJE WYDZIELONA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” Z SIEDZIBĄ W GDYNI, UL. STAROWIEJSKA 13/15, ZYGMUNTA AUGUSTA 2A/4, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 10 PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BAŁTYK” Z DNIA 14.06.2003 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 24.10.2003 R., ZMIENIONO NAZWĘ NA SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „FLOTA”.2003-12-04 do dziś
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
31. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAŁTYK” W GDYNI2003-12-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000167663 2003-12-04 do dziś
5. Numer REGON0004840092003-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
41. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FLOTA” W GDYNI2003-12-04 do dziś
3. Numer w rejestrze——2003-12-04 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr——2003-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów