APTEKA VITAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000167339
Numer REGON: 978054607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-09-14
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8481/23/952]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VITAMINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-14 do dziś
APTEKA VITAMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŁĘKNICA miejscowość ŁĘKNICA2003-07-25 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 1A kod pocztowy 68-208 poczta ŁĘKNICA 2003-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.2003 R. ASESOR NOTARIALNY KLAUDIUSZ JEZIERSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY MATYI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻARACH, REPERTORIUM A NR 5182/20032003-07-14 do dziś
215.05.2006 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA KRYSTYNA WACHNIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBSKU, REPERTORIUM A NR 2416/2006 ZMIANA TREŚCI § 16 UST. 42006-08-24 do dziś
312.07.2023R. NOTARIUSZ GRAŻYNA KRYSTYNA WACHNIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBSKU, REPERTORIUM A NUMER 2504/2023-ZMIANA TREŚCI §18 ;2023-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYCZYŃSKI2003-07-14 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MAREK2023-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH2023-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYCZYŃSKI2023-09-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW WOJCIECH2023-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2023-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2006-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport136463,00 ZŁ2006-08-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMYCZYŃSKI2003-07-14 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MAREK2023-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2010-02-15 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2010-02-15 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.01.2006 okres 01.08.2003 -31.12.20032006-02-03 do dziś
2data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
3data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-08-24 do dziś
4data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-09 do dziś
5data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-08-29 do dziś
6data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-29 do dziś
7data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
9data złożenia 14.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-16 do dziś
10data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-24 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
12data złożenia 17.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
19data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
20data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2003 -31.12.20032006-02-03 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-08-24 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-09 do dziś
501.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-08-29 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-09-29 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-16 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2003 -31.12.20032006-02-03 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-08-24 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-09 do dziś
501.01.2007 ROK 31.12.2007 ROK2008-08-29 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-09-29 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-05 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-16 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów