CSA - CELEBRITY SPEAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000166986
Numer REGON: 192929340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-23
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-05-04
Sygnatura akt[RDF/289766/21/260]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP1929293402004-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSA CELEBRITY SPEAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-07-23 do dziś
2. Adresulica HEWELIUSZA nr domu 11 nr lokalu 1405 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2003-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.IV.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA HANNY KRÓL W PRUSZCZU GDAŃSKIM, A 2976/20032003-07-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A 75/2004 Z DNIA 06.01.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5A, NOTARIUSZ HANNA KRÓL, ZMIANA PAR. 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2004-06-25 do dziś
314.09.2006, REPERTORIUM A NR 7363/2006, KANCELARIA NOTARIALNA HANNY KRÓL W PRUSZCZU GDAŃSKIM PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 5 A; ZMIANA § 15 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2009-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaO’TOOLE2003-07-23 do dziś
2. ImionaDAGMAR2003-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁ2003-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYWALD2009-10-30 do dziś
2. ImionaSANDRA HALINA2009-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.500 ZŁ2009-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJERZELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYWALD2009-10-30 do dziś
2. ImionaSANDRA HALINA2009-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaO’TOOLE2006-10-12 do dziś
2. ImionaDAGMAR2006-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2003-07-23 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2003-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-23 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 40 Z REKLAMA2003-07-23 do dziś
292 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2003-07-23 do dziś
392 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-07-23 do dziś
474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-07-23 do dziś
572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-07-23 do dziś
672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-07-23 do dziś
774 84 B EKSPORT I IMPORT W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2003-07-23 do dziś
880 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-06-25 do dziś
951 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-06-25 do dziś
1093 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 23.07-31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 23.07-31.12.2003 R.2004-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-13 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
4data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
5data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
6data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-24 do dziś
8data złożenia 30.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
10data złożenia 09.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-27 do dziś
11data złożenia 13.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-24 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 23.07-31.12.2003 R.2004-06-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-24 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-31 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-24 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-22 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-16 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów