SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GŁĘBOKIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000166888
Numer REGON: 001402120
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-02-17
Sygnatura akt[RDF/468936/23/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-07-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001402120 NIP 56513388722014-03-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GŁĘBOKIE2003-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S-1932003-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁĘCZYŃSKI gmina CYCÓW miejscowość GŁĘBOKIE2003-07-08 do dziś
2. Adresnr domu 1A kod pocztowy 21-070 poczta CYCÓW 2003-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.06.2003 R. UCHWAŁA NR 1/2003 UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2003-07-08 do dziś
215.06.2018 R.2018-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŚMIDER2018-08-21 do dziś
2. ImionaDOROTA MAGDALENA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2018-08-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-21 do dziś
21. NazwiskoBIEŃ2016-03-08 do dziś
2. ImionaANTONINA2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-08 do dziś
31. NazwiskoSOKOLNICKA2016-03-08 do dziś
2. ImionaURSZULA DANUTA2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYSIAK2019-01-15 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDARNIA2019-01-15 do dziś
2. ImionaWALDEMAR WŁODZIMIERZ2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTYKA NOWAK2016-03-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-07-08 do dziś
270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-08 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-08 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-08 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-07-08 do dziś
670 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-07-08 do dziś
792 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2013 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042014-03-11 do dziś
2data złożenia 24.10.2013 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-03-11 do dziś
3data złożenia 24.10.2013 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-11 do dziś
4data złożenia 24.10.2013 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-11 do dziś
5data złożenia 24.10.2013 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-11 do dziś
6data złożenia 24.10.2013 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-11 do dziś
7data złożenia 24.10.2013 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-11 do dziś
8data złożenia 24.10.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-11 do dziś
9data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-13 do dziś
10data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-13 do dziś
11data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-13 do dziś
12data złożenia 18.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
14data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2004 DO 31.12.20042014-03-11 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-03-11 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-11 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-11 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-11 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-11 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-11 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-11 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-17 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2004 DO 31.12.20042014-03-11 do dziś
2OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-03-11 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-11 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-11 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-11 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-11 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-11 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-11 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów