„BUDOSPRZĘT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000166845
Numer REGON: 271179405
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-07-08
Sygnatura akt[RDF/220474/20/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP2711794052003-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOSPRZĘT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 77352003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2003-07-14 do dziś
2. Adresulica SIEMIANOWICKA nr domu 105C kod pocztowy 41-902 poczta BYTOM kraj POLSKA 2003-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.01.1992 R. REP. A NT 14/92, NOT. MARCZYK W TARNOWSKICH GÓRACH AKT ZAŁOŻYCIELSKI 20.05.2003 R. REP. A NR 2841/03, NOT. H. NOLEWAJKA W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZMIENIONY JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI. 06.06.2003 R. NOT. H. NOLEWAKJA W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZMIANA PAR. 32003-07-14 do dziś
205.12.2005 R. 5147/2005 KANCELARIA NOTARIALNA HENRYK NOLEWAJKA-NOTARIUSZ UL. SIENKIEWICZA 1 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE -ZMIENIONO PAR. 5 PKT 12006-02-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.11.2007 R., REPERTORIUM A NR 7344/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HENRYKA NOLEWAJKĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY UL.SIENKIEWICZA 1, ZMIENIONO PARAGRAF 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2007-12-21 do dziś
408.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 7937/2009, NOTARIUSZ HENRYK NALEWAJKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH ZMIENIONO PAR. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-01-28 do dziś
513.10.2016, REP. „A” NR 6747/2016, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY ULICY UNIWERSYTECKIEJ NR 13, PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ PRZEZ NOTARIUSZY DANUTĘ TELECKĄ-HARTOWICZ I ADAMA ROBAKA -ZMIENIONO: PAR.2 UST.2, PAR.3 UST.1, PAR.5, PAR.6 -DODANO: PAR.11 UST.3 I 4 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-08 do dziś
620.07.2017,REPERTORIUM A NUMER 2100/2017,NOTARIUSZ ANNA BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.KOSZYKOWEJ 69/2 W WARSZAWIE, ZMIENINO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2017-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaS3B HOLDING LIMITED2016-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.000,00 ZŁOTYCH2019-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000000,00 ZŁ2017-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBEK2016-11-09 do dziś
2. ImionaPIOTR PRZEMYSŁAW2016-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWY2012-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-17 do dziś
32. ImionaKAROL HENRYK2003-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-04-11 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPSKIT MUŁAWSKA2015-12-18 do dziś
2. ImionaDANUTA2015-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-18 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-12-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-28 do dziś
246 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-01-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-28 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-01-28 do dziś
522 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-01-28 do dziś
625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-01-28 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-28 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-01-28 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-12-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy129 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2016-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 20.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-12-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-07-04 do dziś
4data złożenia 03.07.2006 okres 2005 R.2006-08-07 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 20062007-07-23 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-09-01 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-04 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-06 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
15data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
16data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007- 31.12.20072008-09-01 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-09-04 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-10-06 do dziś
501.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-07 do dziś
220062007-07-23 do dziś
301.01.2007- 31.12.20072008-09-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-04 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-08-07 do dziś
220062007-07-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-09-01 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-04 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-06 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów