A.F.M.T. -BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000166829
Numer REGON: 630673174
Numer NIP: 9720035304
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-07-28
Sygnatura akt[PO.XXI NS-REJ.KRS/5017/3/492]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP6306731742003-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.F.M.T. -BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 103962003-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-07-28 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO nr domu 32 C nr lokalu 22 kod pocztowy 60-682 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2003-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119-03-1996, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA NR 1 REPERTORIUM A 2314/1996, 08-05-2003, REPERTORIUM A NUMER 4.735/2003, NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO NUMER 20/3 W POZNANIU, ZMIANA: PAR. 2, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22. DODANO: PAR. 13A, PAR. 13B.2003-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACH TARCZYŃSKA2003-07-28 do dziś
2. ImionaALFREDA MAŁGORZATA2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2003-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2003-07-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACH TARCZYŃSKA2003-07-28 do dziś
2. ImionaALFREDA MAŁGORZATA2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoMAŁACH TARCZYŃSKI2003-07-28 do dziś
2. ImionaFRYDERYK MARIA2003-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-07-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z PROWADZENIE USŁUG RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOWOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH OSOBAMI PRAWNYMI2003-07-28 do dziś
274 12 Z DORADZTWO PODATKOWE2003-07-28 do dziś
374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-07-28 do dziś
474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-07-28 do dziś
574 84 B POŚREDNICTWO W OBROCIE RUCHOMOŚCIAMI, W TYM PROGRAMAMI KOMPUTEROWYMI2003-07-28 do dziś
674 84 B POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2003-07-28 do dziś
752 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-07-28 do dziś
851 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów