INVESTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000166822
Numer REGON: 639562708
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2018-07-21
Sygnatura akt[RDF/568325/18/935]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 639562708 NIP 78914868572008-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINVESTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 125852003-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-08-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINVESTEAM@O2.PL2012-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.1999 R., KAZIMIERZ KARCIARZ-NOTARIUSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WRZEŚNI, UL. JANA PAWŁA II 32, REPERTORIUM A NUMER 111/99 04.06.2003 R., KRZYSZTOF ŁASKI NOTARIUSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18 LOK. 5, REPERTORIUM A NR 5074/2003, ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 8 UST. 1, PAR. 8 UST. 3, PAR. 12, PAR. 15, PAR. 212003-07-14 do dziś
2DNIA 04.10.2006 R., REPERTORIUM A 4393/2006, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SMOLEŃSKIEGO 4 LOK. 3, NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2, § 6, § 8, § 14, § 152006-10-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 22.03.2007, REPERTORIUM A NR 1896/2007 NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA KANCELARIA UL. FILTROWA 73/9 WARSZAWA, 1 -§ 6 UMOWY SPÓŁKI, 2 -§ 9 UMOWY SPÓŁKI, 3 -§ 14 UMOWY SPÓŁKI, 4 -§ 15 UMOWY SPÓŁKI, 5 -§ 16 UMOWY SPÓŁKI, 6 -§ 17 UMOWY SPÓŁKI, 7 -§ 22 UMOWY SPÓŁKI2007-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZETWERTYNSKI SWIATOPOLK2003-07-14 do dziś
2. ImionaSTANISLAS2003-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2006-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKI2006-12-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2006-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ2007-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKI2007-05-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2007-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2007-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKI2009-08-21 do dziś
2. ImionaPIOTR ALEKSANDER2009-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZETWERTYNSKI SWIATOPOLK2003-07-14 do dziś
2. ImionaSTANISLAS2003-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2006-10-31 do dziś
265 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-10-31 do dziś
370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-31 do dziś
470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-31 do dziś
570 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-10-31 do dziś
670 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-10-31 do dziś
774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-10-31 do dziś
874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-10-31 do dziś
990 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2006-10-31 do dziś
1074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 19.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2004-05-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 03.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-11-09 do dziś
3data złożenia 31.03.2006 okres ZA ROK 20052006-05-10 do dziś
4data złożenia 21.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
5data złożenia 16.07.2012 okres 2008 ROK2012-08-03 do dziś
6data złożenia 16.07.2012 okres 2009 ROK2012-08-03 do dziś
7data złożenia 16.07.2012 okres 2010 ROK2012-08-03 do dziś
8data złożenia 16.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-03 do dziś
9data złożenia 12.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-08 do dziś
10data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
11data złożenia 03.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
12data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
13data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-05-10 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
32008 ROK2012-08-03 do dziś
42009 ROK2012-08-03 do dziś
52010 ROK2012-08-03 do dziś
62011 ROK2012-08-03 do dziś
72012 ROK2013-08-08 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2004-05-18 do dziś
2ZA ROK 20052006-05-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
42008 ROK2012-08-03 do dziś
52009 ROK2012-08-03 do dziś
62010 ROK2012-08-03 do dziś
72011 ROK2012-08-03 do dziś
82012 ROK2013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów