A.S. PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000166735
Numer REGON: 473175397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-10-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21755/19/430]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica SIENKIEWICZA nr domu 59 kod pocztowy 90-009 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2009-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 09.06.2003 R. REPERTORIUM A NR 4460/2003, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2003-07-09 do dziś
2AKT NOT. Z DNIA 09.02.2009 R., REP A NR 1756/2009, NOT. M.Z.KRÓL, KN W ŁODZI-ZMIANA § 5 UMOWY2009-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁĘCKI2003-07-09 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2003-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000 ZŁ2003-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELACZYC PAWLAK2009-03-26 do dziś
2. ImionaANNA2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ2009-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2009-03-26 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-03-26 do dziś
346 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2009-03-26 do dziś
446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-03-26 do dziś
546 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-03-26 do dziś
646 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-03-26 do dziś
746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-03-26 do dziś
846 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2009-03-26 do dziś
946 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-03-26 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-03-26 do dziś
1146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-03-26 do dziś
1246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-03-26 do dziś
1347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-26 do dziś
1447 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-26 do dziś
1547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-26 do dziś
1647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-26 do dziś
1747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-03-26 do dziś
1847 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-03-26 do dziś
1947 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-03-26 do dziś
2047 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-03-26 do dziś
2147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-03-26 do dziś
2252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-03-26 do dziś
2352 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-03-26 do dziś
2452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2009-03-26 do dziś
2555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-03-26 do dziś
2674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-26 do dziś
2777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-03-26 do dziś
2877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2009-03-26 do dziś
2977 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.2009-03-26 do dziś
3077 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-03-26 do dziś
3177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-18 do dziś
3data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-19 do dziś
4data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
5data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-02-20 do dziś
6data złożenia 21.07.2011 okres 2009 ROK2011-09-27 do dziś
7data złożenia 21.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-27 do dziś
8data złożenia 17.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-19 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-02-20 do dziś
42009 ROK2011-09-27 do dziś
52010 ROK2011-09-27 do dziś
62011 ROK2012-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-04-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062009-02-20 do dziś
52009 ROK2011-09-27 do dziś
62010 ROK2011-09-27 do dziś
72011 ROK2012-09-27 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiLIKWIDACJA SPÓŁKI NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU OD DNIA UPRAWOMOCNIENIA POSTANOWIENIA 12.06.2018 R., 12.06.20182019-10-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE2019-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBIELACZYC PAWLAK2019-10-14 do dziś
2. ImionaANNA2019-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-14 do dziś
21. NazwiskoSKRYDALEWICZ2019-10-14 do dziś
2. ImionaANTONI2019-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIE W ŁODZI Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU SYGNATURA 18644/17/091, 28.02.20182019-10-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów