„EXA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000166646
Numer REGON: 011110510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-07
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248119/20/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011110510 NIP 52602087342010-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 344622003-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWIAKÓW nr domu 4 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.11.1992 W KN W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, REP. A-11817/92; 16.06.2003 W KN W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK REP. A 960/2003, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI § 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 24, SKREŚLA SIĘ § 6, 15, 16, 18, 20, 21, 22, DODAJE SIĘ § 4 ZE ZNACZKIEM 1, § 4 ZE ZNACZKIEM 2, § 7 ZE ZNACZKIEM 1, § 11 ZE ZNACZKIEM 1.2003-07-07 do dziś
215.04.2005 R., REP. A NR 2844/2005; ASESOR NOTARIALNY JOANNA FURMAN ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALICJI HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §52005-04-26 do dziś
328.02.2008 R., REP. A NR 1370/2008, NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK W WARSZAWIE, ZMIANA §§ 7, 9, 192008-06-27 do dziś
418.12.2009 R., NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 9681/2009, ZMIANA: § 5 UMOWY SPÓŁKI2010-01-08 do dziś
510.12.2018 R., REP. A NR 9874/2019, NOTARIUSZ HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: 5, 7, 8 I 9. NOWE BRZMIENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2019-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2004-02-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYCZKOWSKI2017-02-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SEBASTIAN2017-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500 ZŁOTYCH2017-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBHL - FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1458780032019-06-27 do dziś
4. Numer KRS0000401700 2019-06-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500 ZŁOTYCH2019-06-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-06-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2019-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYCZKOWSKI2017-02-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ SEBASTIAN2017-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-08 do dziś
280 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-01-08 do dziś
380 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-01-08 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-08 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-01-08 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-08 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-08 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-01-08 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-01-08 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-18 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
5data złożenia 09.01.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-04 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres ROK 20092010-09-13 do dziś
8data złożenia 21.06.2011 okres ROK 20102011-09-07 do dziś
9data złożenia 28.06.2012 okres ROK 20112012-07-04 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres ZA ROK 20122013-08-29 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
5ROK 20092010-09-13 do dziś
6ROK 20102011-09-07 do dziś
7ROK 20112012-07-04 do dziś
8ZA ROK 20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-19 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
5ROK 20092010-09-13 do dziś
6ROK 20102011-09-07 do dziś
7ROK 20112012-07-04 do dziś
8ZA ROK 20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
1201.01.2007 -31.12.20072008-09-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów