„AGRO-PROD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000166608
Numer REGON: 331396042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2004-01-07
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4408/3/905]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AGRO-PROD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat CHOSZCZEŃSKI gmina KRZĘCIN miejscowość RAKOWO2004-01-07 do dziś
2. Adresnr domu 4 kod pocztowy 73-231 poczta KRZĘCIN 2004-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2003 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW RYNKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, REPERTORIUM A NUMER 3787/2003.2003-07-04 do dziś
227.08.2003 R. NOTARIUSZ ŁUGENIA KAMECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁOGARDZIE, REPERTORIUM A NR 2476/2003, ZMIANA PAR. 3.2004-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRL2003-07-04 do dziś
2. ImionaARTUR KLAUS2003-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2003-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRL2003-07-04 do dziś
2. ImionaMARKO2003-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2003-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEHRMANN2003-07-04 do dziś
2. ImionaKARSTEN2003-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2003-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCKERT2003-07-04 do dziś
2. ImionaUWE2003-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH2003-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU -ŁĄCZNIE.2003-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRL2003-07-04 do dziś
2. ImionaARTUR KLAUS2003-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIRL2003-07-04 do dziś
2. ImionaMARKO2003-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEHRMANN2003-07-04 do dziś
2. ImionaKARSTEN2003-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCKERT2003-07-04 do dziś
2. ImionaUWE2003-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2003-07-04 do dziś
201 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2003-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów