APTEKI „POD LIPĄ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000166441
Numer REGON: 015494000
Numer NIP: 1230993229
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-06-25
Sygnatura akt[RDF/505661/23/102]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0154940002003-07-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI „POD LIPĄ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2003-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina TARCZYN miejscowość TARCZYN2003-07-08 do dziś
2. Adresulica KOMORNICKA nr domu 4 kod pocztowy 05-555 poczta TARCZYN kraj POLSKA 2003-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 09 CZERWCA 2003 ROKU W KANCELARII NOTARIALENJ W WARSZAWIE PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA KACZYŃSKIEGO REP. A NR 1860/20032003-07-08 do dziś
227.01.2017 R., REP. A NR 288/2017, NOTARIUSZ OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 7, § 8, § 9.2017-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŃSKA2007-04-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500 ZŁOTYCH2017-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŃSKA WIERTEL2007-04-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500 ZŁOTYCH2017-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZESKI2007-04-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500 ZŁOTYCH2017-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51500,00 ZŁ2017-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-07-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2003-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZESKI2007-04-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIAN2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŃSKA2007-04-03 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŃSKA WIERTEL2007-04-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2007-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-04-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-04-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYCHOWANIEC2003-07-08 do dziś
2. ImionaWIOLETTA ELŻBIETA2003-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-08 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01-31.12.20042005-07-14 do dziś
2data złożenia 10.05.2006 okres 01 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-06-02 do dziś
3data złożenia 02.05.2007 okres 01 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 20062007-05-30 do dziś
4data złożenia 25.09.2007 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-16 do dziś
5data złożenia 25.03.2009 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-06 do dziś
6data złożenia 25.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-30 do dziś
7data złożenia 04.04.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
8data złożenia 26.03.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12 2011 R.2012-03-30 do dziś
9data złożenia 03.04.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
10data złożenia 14.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
11data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
12data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
13data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
14data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
15data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
16data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
17data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
19data złożenia 25.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-06-02 do dziś
201 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 20062007-05-30 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-16 do dziś
4OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-03-30 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12 2011 R.2012-03-30 do dziś
8OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101 STYCZEŃ -31 GRUDZIEŃ 2005 R.2006-06-02 do dziś
201 STYCZEŃ 2006 R. -31 GRUDZIEŃ 20062007-05-30 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-16 do dziś
4OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-03-30 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-04-12 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12 2011 R.2012-03-30 do dziś
8OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-04-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-03-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H. UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU, PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW APTEKI „POD LIPĄ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, OLIMPIA BALCERAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 288/2017. UCHWAŁA Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU, PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW „AVENTIS” MAGDALENA KUBIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, OLIMPIA BALCERAK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 292/2017.2017-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów