„BONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000166247
Numer REGON: 932946247
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[RDF/382756/22/417]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329462472004-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-07-02 do dziś
2. Adresulica ROBOTNICZA nr domu 50 kod pocztowy 53-608 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 30 MAJA 2003 R. PRZED NOTARIUSZEM JANINĄ ZAPOROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/4, NR REPERTORIUM 2650/2003.2003-07-02 do dziś
224.07.2008 R. REPERTORIUM A 5662/2008 W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/4 W OBECNOŚCI NOTARIUSZA JANINY ZAPOROWSKIEJ, DOKONANO ZMIANY & 4 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2008-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2003-07-02 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2003-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2007-06-21 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2007-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2007-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO).2003-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2007-06-21 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2007-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁKI2007-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2003-07-02 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2003-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.11.2003 R. - 31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.11.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 27.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-06-08 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 20052006-07-21 do dziś
4data złożenia 23.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-10 do dziś
5data złożenia 08.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
6data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-05-12 do dziś
7data złożenia 26.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-07 do dziś
8data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
9data złożenia 05.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
10data złożenia 11.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
11data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
12data złożenia 24.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
13data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
14data złożenia 25.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
15data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
16data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
17data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
18data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
19data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-05-12 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.11.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-06-08 do dziś
320052006-07-21 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-15 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-05-12 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-07 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-05 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-11 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów