TIGER JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000166206
Numer REGON: 357212576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-02
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-02-16
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/17275/21/963]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 357212576 NIP 67721527302009-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTIGER JOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 96032003-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2003-07-02 do dziś
2. Adresulica NAKIELSKA nr domu 35 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2003-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.2000 R. NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU, REP. A NR 3934/2000, 05.05.2003 R. NOTARIUSZ WOJCIECH BANAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 5037/2003 -ZMIANA §2, §3, §8, §10 -PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI,2003-07-02 do dziś
206.03.2009 R., NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU, REP. A NR 1898/2009 ZMIENIONO: PAR. 2; PAR. 7; PAR. 192009-03-25 do dziś
312.07.2011 R. -REP. A NR 4265/2011, NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU -ZMIANA § 7 UST. 12011-10-18 do dziś
428.05.2012 R., REP. A NR 4061/2012, NOTARIUSZ JAROSŁAW PIETRYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU ZMIENIONO: § 22012-07-02 do dziś
510.07.2014 R. - REP. A NR 2744/2014, NOTARIUSZ ARKADIUSZ NIKIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH - ZMIANA § 72014-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWSKI2022-02-16 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MARIAN2022-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały891 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 445.500,00 ZŁ2022-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego446000,00 PLN2005-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 PLN2003-12-24 do dziś
2146000,00 PLN2005-10-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.2003-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAWSKI2022-02-16 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MARIAN2022-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARKOWSKI2003-11-26 do dziś
2. ImionaMAREK DARIUSZ2003-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-26 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-03-25 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-03-25 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-03-25 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-03-25 do dziś
510 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-03-25 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-10-18 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-10-18 do dziś
887 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2014-08-21 do dziś
978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2022-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 31.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022004-01-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 data złożenia 12.10.20042004-12-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-10-06 do dziś
4data złożenia 15.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
5data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
6data złożenia 12.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-25 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-14 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
14data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032004-12-10 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 - 31.12.20032004-12-10 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-11-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów