AQUA STOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000165363
Numer REGON: 231176830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/523220/23/417]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 231176830 NIP 61216866372008-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA STOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.04.2003 R., REPERTORIUM A NR 630/2003, NOTARIUSZ ROBERT MITELSZTAT, UL. 3-GO MAJA 22 RZESZÓW.2003-06-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.12.2003 R. -NOTARIUSZ ROBERT MITELSZTAT, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ULICA 3 MAJA 22, REP. A NR 2362/2003 -ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI;2004-01-09 do dziś
328.02.2008 R, NOTARIUSZ AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, UL. 3-GO MAJA 24, REP. A NR 798/2008, ZMIENIONO: § 4.2008-09-08 do dziś
412.08.2019R. REP. A NR 4615/2019, NOTARIUSZ DAGMARA WAJDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. TARGOWEJ 3 - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMOŃ2003-06-17 do dziś
2. ImionaEWA URSZULA2003-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) ORAZ UDZIAŁ W 1/3 W 1 UDZIALE O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) POSIADANYM NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI NA CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z RYSZARDEM TOMONIEM I ADAMEM TOMONIEM2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMOŃ2003-06-17 do dziś
2. ImionaEWA URSZULA2003-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-09-08 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-09-08 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2008-09-08 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-09-08 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-09-08 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2008-09-08 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-09-08 do dziś
890 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-09-08 do dziś
990 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2008-09-08 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2008 okres 2003 ROK2008-09-08 do dziś
2data złożenia 02.04.2008 okres 2006 ROK2008-09-08 do dziś
3data złożenia 20.10.2009 okres 2004 ROK2009-12-02 do dziś
4data złożenia 20.10.2009 okres 2005 ROK2009-12-02 do dziś
5data złożenia 20.10.2009 okres 2008 ROK2009-12-02 do dziś
6data złożenia 25.05.2010 okres 2007 ROK2010-06-10 do dziś
7data złożenia 02.09.2013 okres 2009 ROK2013-09-10 do dziś
8data złożenia 02.09.2013 okres 2010 ROK2013-09-10 do dziś
9data złożenia 02.09.2013 okres 2011 ROK2013-09-10 do dziś
10data złożenia 02.09.2013 okres 2012 ROK2013-10-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
16data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
17data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
20data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
21data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12003 ROK2008-09-08 do dziś
22006 ROK2008-09-08 do dziś
32004 ROK2009-12-02 do dziś
42005 ROK2009-12-02 do dziś
52008 ROK2009-12-02 do dziś
62007 ROK2010-06-10 do dziś
72009 ROK2013-09-10 do dziś
82010 ROK2013-09-10 do dziś
92011 ROK2013-09-10 do dziś
102012 ROK2013-10-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12003 ROK2008-09-08 do dziś
22006 ROK2008-09-08 do dziś
32004 ROK2009-12-02 do dziś
42005 ROK2009-12-02 do dziś
52008 ROK2009-12-02 do dziś
62007 ROK2010-06-10 do dziś
72009 ROK2013-09-10 do dziś
82010 ROK2013-09-10 do dziś
92011 ROK2013-09-10 do dziś
102012 ROK2013-10-22 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów