LABORATORIUM ANALITYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000165253
Numer REGON: 530880232
Numer NIP: 7560009307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-20
Sygnatura akt[RDF/501910/23/862]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 530880232 NIP 75600093072007-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM ANALITYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr w rejestrze 18322003-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina ZAWADZKIE miejscowość ZAWADZKIE2003-06-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAWADZKIE ulica STAWOWA nr domu 12 nr lokalu A kod pocztowy 47-120 poczta ZAWADZKIE kraj POLSKA 2010-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.03.1993 R. SPORZĄDZONY W KN. A. PRZYBYŁEK W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 122/1993. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.10.2002 R. SPORZĄDZONY W KN. A. PRZYBYŁEK W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 6462/2002 ZMIENIONO PAR. 9, 10, 12, 15, 20 UMOWY SPÓŁKI.2003-06-23 do dziś
2REP. A NR 747/2006 Z DNIA 03.02.2006 R. NOTARIUSZ BARBARA ZABIELSKA KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH ZMIANA PAR. 9 PKT 1, PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI.2006-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNSTL2003-06-23 do dziś
2. ImionaFERDINAND JAKOB2003-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ2006-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRENZLAU2003-06-23 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2003-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ2006-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14000,00 PLN2003-06-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWO.2003-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRENZLAU2003-06-23 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2003-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-11 do dziś
3data złożenia 04.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-24 do dziś
4data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
5data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
6data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-05 do dziś
7data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
8data złożenia 26.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-02 do dziś
9data złożenia 25.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-01 do dziś
10data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
11data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
12data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
13data złożenia 25.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
14data złożenia 26.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
15data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
18data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
19data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
20data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-02 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-01 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-06 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-02 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-01 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów