„A-Z DIAMOND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000165176
Numer REGON: 634482382
Numer NIP: 7781408715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2024-02-29
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/6264/24/172]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 634482382 NIP 77814087152009-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-Z DIAMOND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-06-17 do dziś
2. Adresulica RATAJCZAKA nr domu 26 nr lokalu 3 kod pocztowy 61-815 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2003-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.05.2003 R., NOTARIUSZ MAGDALENA SCHEFFLER -KANCELARIA NOTARIALNA W POBIEDZISKACH, UL. KAZIMIERZA ODNOWICIELA 13, NR REP. A 666/2003. AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2003 R., REP A NR 744/2003 -NOTARIUSZ MAGDALENA SCHEFFLER, K.N. W POBIEDZISKACH -ZMIENIONO § 14 UST. 5 I § 16 UMOWY SPÓŁKI.2003-06-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYŁ2003-06-17 do dziś
2. ImionaANNA MIROSŁAWA2003-06-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 50.000, - ZŁ2003-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMANYAK2003-06-17 do dziś
2. ImionaZINOVIY2003-06-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 50.000, - ZŁ2003-06-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2003-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYŚLAK2009-11-06 do dziś
2. ImionaJAKUB MARCIN2009-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-11-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMANYAK2003-06-17 do dziś
2. ImionaZINOVIY2003-06-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO2003-06-17 do dziś
211 10 A WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ2003-06-17 do dziś
311 10 B WYDOBYWANIE GAZU ZIEMNEGO2003-06-17 do dziś
413 20 A KOPALNICTWO RUD MIEDZI2003-06-17 do dziś
513 20 B KOPALNICTWO RUD CYNKOWO-OŁOWIOWYCH2003-06-17 do dziś
613 20 C KOPALNICTWO RUD METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM RUD MIEDZI, URANU I TORU ORAZ RUD CYNKOWO-OŁOWIOWYCH2003-06-17 do dziś
714 50 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-06-17 do dziś
824 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-17 do dziś
927 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2003-06-17 do dziś
1027 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2003-06-17 do dziś
1127 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2003-06-17 do dziś
1226 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-17 do dziś
1328 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2003-06-17 do dziś
1437 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2003-06-17 do dziś
1545 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-06-17 do dziś
1645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-06-17 do dziś
1751 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-06-17 do dziś
1851 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2003-06-17 do dziś
1951 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2003-06-17 do dziś
2051 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-06-17 do dziś
2151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-06-17 do dziś
2251 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-06-17 do dziś
2327 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2003-06-17 do dziś
2451 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-06-17 do dziś
2563 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2003-06-17 do dziś
2663 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2003-06-17 do dziś
2763 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-06-17 do dziś
2865 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-06-17 do dziś
2970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-17 do dziś
3070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-17 do dziś
3170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-17 do dziś
3270 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2003-06-17 do dziś
3373 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI2003-06-17 do dziś
3427 42 Z PRODUKCJA ALUMINIUM2003-06-17 do dziś
3574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-06-17 do dziś
3674 40 Z REKLAMA2003-06-17 do dziś
3761 10 A TRANSPORT MORSKI2003-06-17 do dziś
3861 10 B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY2003-06-17 do dziś
3927 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY2003-06-17 do dziś
4027 44 A PRODUKCJA MIEDZI NIEOBROBIONEJ2003-06-17 do dziś
4127 44 B PRODUKCJA WYROBÓW MIEDZIANYCH W POSTACI PÓŁPRODUKTÓW2003-06-17 do dziś
4227 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2003-06-17 do dziś
4336 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów