POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-08-14 godz. 17:37:35
Numer KRS: 0000165026
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-06-01
Sygnatura akt[RDF/203995/20/383]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2003-06-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0126935772003-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA2003-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 491982003-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-28 do dziś
2. Adresulica WŁOŚCIAŃSKA nr domu 35A kod pocztowy 01-710 poczta WARSZAWA 2003-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19 PAŹDZIERNIKA 1996 R., NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. SOLIDARNOŚCI 90, REPERTORIUM A NUMER 15719/96, 20 MAJA 2003 R., NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻYTNIEJ 13 LOK. 107, REPERTORIUM A NUMER 3109/2003, ZMIANA §3, §13 I §21, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2003-06-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 7.04.2004 R., REP. A NR-1402/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W LUBLINIE ANNĘ OCEPA-KISIELEWICZ, ZMIANA PAR. 7 I PAR. 13, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY.2004-04-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY 24.06.2005 R., REP. A NR 1581/2005 KANCELARIA NOTARIALNA: ANNA OCEPA-KISIELEWICZ; 20-078 LUBLIN UL. I ARMII W. POLSKIEGO 7; ZMIANA PAR. 13, ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2005-07-14 do dziś
419.06.2006 R. REP. A NR 2051/2006, NOTARIUSZ ANNA OCEPA-KISIELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA, 20-078 LUBLIN, UL. I ARMII W. POLSKIEGO 7. -ART. 13.2006-07-21 do dziś
502.04.2007 R., REP. A-NR-1275/2007, NOTARIUSZ ANNA OCEPA -KISIELEWICZ, 20-078 LUBLIN, UL. I ARMII W. POLSKIEGO 7, ZMIANA TREŚCI § 13 STATUTU SPÓŁKI.2007-05-18 do dziś
616.11.2007 R. REP. A NR 4572/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE NOTARIUSZ: ANNA OCEPA -KISIELEWICZ; ZMIANY: PAR. 4; PAR. 5; PAR. 15; PAR. 16; PAR. 20; PAR. 21; PAR. 22; PAR. 23; PAR. 24; PAR. 25; PAR. 27; PAR. 28; PAR. 33; PAR. 34; PAR. 35; PAR. 36; PAR. 37; PAR. 38.2008-01-25 do dziś
718.04.2008, REP. A NR 2063/2008 -NOTARIUSZ ANNA OCEPA-KISIELEWICZ; KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. I. ARMII WOJSKA POLSKIEGO NR 7 W LUBLINIE ZMIANA § 132008-05-29 do dziś
806.04.2009 ROK REP. A NR 2616/2009, NOTARIUSZ ANNA OCEPAKISIELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO NR 7 W LUBLINIE § 13 SPÓŁKI2009-04-17 do dziś
921.04.2011 R., REP. A NR 1331/2011, NOTARIUSZ ANNA OCEPA-KISIELEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, § 13, JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI.2011-05-09 do dziś
10REPERTORIUM A NR 1604/2013 Z DNIA 10.05.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNA OCEPA-KISIELEWICZ, UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 7, 20-078 LUBLIN ZMIANA § 3 STATUTU SPÓŁKI (WYKREŚLENIE W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA I WPISANIE NOWEGO), TEKST JEDNOLITY2013-05-27 do dziś
1130.05.2014 R., REP. A NR 1708/2014, KANCELARIA NOTARIALNA - NOTARIUSZ ANNA OCEPA - KISIELEWICZ, UL. I ARMII WP 7, 20-078 LUBLIN, ZM. § 13, TEKST JEDNOLITY2014-06-13 do dziś
1228.04.2016 R., REP. A NR 978/2016, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAWA STACHYRA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, 00-873 WARSZAWA, UL. OGRODOWA 37 LOK. 40 ZMIANA § 13 STATUTU SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY.2016-05-20 do dziś
1310.05.2017 R., REP. A NR 1254/2017, KANCELARIA NOTARIALNA HALINA BANAŚ-ŁOSIEWICZ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 13 STATUTU SPÓŁKI2017-05-29 do dziś
14AKT NOTARIALNY Z DNIA 6.06.2018 R., REP. A NR 3011/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 13 STATUTU SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY.2018-09-05 do dziś
1509.10.2018 R., REP. A NR 5316/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, USUNIĘTO: ART. 13, ART. 14; ZMIENIONO: ART. 20 UST. 1, ART. 23 UST. 1 I ART 28 STATUTU SPÓŁKI. TEKST JEDNOLITY2018-11-08 do dziś
1628.06.2019, REP. A NR 5215/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6, § 10, § 11 I § 12 STATUTU SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY2019-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-28 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2003-06-28 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2003-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2004-04-27 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji12502004-04-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcji200,00 PLN2004-04-27 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego250000,00 PLN2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A2003-06-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002003-06-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane500 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU ZGODNIE Z ART. 352 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2003-06-28 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE SERII B2003-06-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii402003-06-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-06-28 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA „C”2004-04-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5402004-04-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-04-27 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA „D”2004-04-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1702004-04-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-04-27 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD SPÓŁKI2003-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2003-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2003-06-28 do dziś
2. ImionaJAN2003-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZĄDKOWSKA2003-06-28 do dziś
2. ImionaIZABELA2003-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZĄDKOWSKI2003-06-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSENATOR2019-07-15 do dziś
2. ImionaANNA2019-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-07-15 do dziś
21. NazwiskoLIS2003-06-28 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2003-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-28 do dziś
31. NazwiskoPROKOPOWICZ2018-07-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-30 do dziś
41. NazwiskoRAKOWSKA ZAJĄC2014-06-13 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2005-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-14 do dziś
51. NazwiskoGRZEGOREK2015-07-28 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-05-27 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-05-27 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-05-27 do dziś
447 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-27 do dziś
547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2013-05-27 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-05-27 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2013-05-27 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2013-05-27 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-05-27 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2002 data złożenia 28.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2002 3. okres za jaki złożono dokument STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 20022003-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 20.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20032004-04-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK 2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-07-14 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres ZA 2005 ROK2007-05-11 do dziś
5data złożenia 17.04.2007 okres ZA ROK 20062007-05-18 do dziś
6data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-29 do dziś
7data złożenia 09.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
8data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
9data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
10data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
11data złożenia 17.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
12data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
15data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
16data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 01.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2005 ROK2007-05-11 do dziś
2ZA ROK 20062007-05-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2007-05-11 do dziś
2ZA ROK 20062007-05-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 ROK2007-05-11 do dziś
2ZA ROK 20062007-05-18 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów