„EXACTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000165009
Numer REGON: 006235916
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-04
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-06-16
Sygnatura akt[RDF/299274/21/434]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0062359162003-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXACTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 201372003-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RYDYGIERA nr domu 8 nr lokalu 607 kod pocztowy 01-793 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.1989 R. REP. A 7728/89 PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W PIASECZNIE, UL. KOŚCIUSZKI 5 -NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI. 16.05.2003 R. REP. A NR 4121/2003, NOTRIUSZ ELŻBIETA RZEŚNA BARYLSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRENADIERÓW 13, ZMIENIONO PARAGRAFY: 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18. DOTYCHCZASOWE PAR. 18 I 19 OTRZYMAŁY OZNACZENIE JAKO ODPOWIEDNIO PAR. 19 I 20.2003-07-04 do dziś
204.10.2018 R., REP. A NR 8872/2018, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7, § 8 UST. 1, § 11 TIRET 2; WYKREŚLONO: § 18 PKT 2 I 32018-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJEWSKA2003-07-04 do dziś
2. ImionaTATIANA2003-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2018-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJEWSKI2013-11-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2013-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2018-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A TAKŻE PROKURENT JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM, W ZALEŻNOŚCI OD RODZJU PROKURY.2003-07-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJEWSKI2018-10-23 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJEWSKI2013-11-20 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KRZYSZTOF2013-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-11-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJEWSKA2003-07-04 do dziś
2. ImionaTATIANA2003-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2018-10-23 do dziś
233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-10-23 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-10-23 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-10-23 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-10-23 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-10-23 do dziś
732 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-10-23 do dziś
859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-10-23 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-13 do dziś
2data złożenia 05.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-18 do dziś
3data złożenia 13.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-19 do dziś
4data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
5data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
6data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
7data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
8data złożenia 13.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-31 do dziś
9data złożenia 19.07.2013 okres 20122013-08-07 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
11data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14data złożenia 13.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
15data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
17data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-18 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
72011 ROK2012-07-31 do dziś
820122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-18 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
72011 ROK2012-07-31 do dziś
820122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów