BUZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000164908
Numer REGON: 012552888
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-07-08
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-12-14
Sygnatura akt[RDF/272377/20/677]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-07-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012552888 NIP 52100822832010-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 297292003-07-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-07-08 do dziś
2. Adresulica BARTYCKA nr domu 24/26 nr lokalu PAWILON 24 kod pocztowy 00-716 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.1991 R. ANDRZEJ PRZYBYŁA PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI NOTARIUSZA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE REP. A -VIII-6411/91 04.06.2003 R. MARIUSZ BIAŁECKI ASESOR NOTARIALNY ZASTEPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12021/2003, PARAGRAFY ZMIENIONE: 6, 7, 9, 12, 13, 17 PARAGRAFY WYKREŚLONE 18, 19, 20.2003-07-08 do dziś
2REP. A NR 1570/2010 KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KOREWICKI,00-379 WARSZAWA UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2010-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-07-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-07-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBAK2003-07-08 do dziś
2. ImionaARTUR2003-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2010-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-07-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBAK2003-07-08 do dziś
2. ImionaARTUR2003-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-06-15 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-06-15 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-06-15 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-15 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2010-06-15 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-06-15 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-06-15 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-06-15 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-06-15 do dziś
1043 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-06-15 do dziś
1143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-15 do dziś
1246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-06-15 do dziś
1346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-06-15 do dziś
1446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-06-15 do dziś
1547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-15 do dziś
1649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-15 do dziś
1749 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2010-06-15 do dziś
1858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-06-15 do dziś
1968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-06-15 do dziś
2068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-06-15 do dziś
2168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-06-15 do dziś
2268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-15 do dziś
2373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-06-15 do dziś
2473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-06-15 do dziś
2573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-06-15 do dziś
2673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-06-15 do dziś
2773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 05.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
3data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
4data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
5data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
9data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
11data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
12data złożenia 14.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-08 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-05-30 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-31 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów