„BUDESPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000164498
Numer REGON: 276778464
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-13
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2011-07-22
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/8480/11/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP2767784642003-06-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDESPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 172252003-06-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK2003-06-13 do dziś
2. Adresulica KUSOCIŃSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 44-200 poczta RYBNIK kraj POLSKA 2003-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.11.1999 R. -NOTARIUSZ ADAMITA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 8723/99; 27.01.2003 R. -NOTARIUSZ DOROTA MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA W RACIBORZU, REP. A NR 515/2003, ZMIENIONO PAR.: 4; 6 PKT 3; 7 PKT 1; 8 PKT 1; 12; 15 PKT 2; 20 PKT 12003-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUPIEŃ2003-06-13 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2003-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2003-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWAJ PROKURENCI, JEDEN PROKURENT WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2003-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROŃ2005-01-26 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2005-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2003-06-13 do dziś
245 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2003-06-13 do dziś
345 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2003-06-13 do dziś
445 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2003-06-13 do dziś
545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2003-06-13 do dziś
645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2003-06-13 do dziś
745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-06-13 do dziś
845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-06-13 do dziś
945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-06-13 do dziś
1045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2003-06-13 do dziś
1145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-06-13 do dziś
1228 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2003-06-13 do dziś
1345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-06-13 do dziś
1445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-06-13 do dziś
1545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-06-13 do dziś
1645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-06-13 do dziś
1745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-06-13 do dziś
1845 41 Z TYNKOWANIE2003-06-13 do dziś
1945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-06-13 do dziś
2045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-06-13 do dziś
2145 44 A MALOWANIE2003-06-13 do dziś
2245 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-06-13 do dziś
2345 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-06-13 do dziś
2445 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-06-13 do dziś
2550 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-06-13 do dziś
2651 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-06-13 do dziś
2751 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-06-13 do dziś
2851 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-06-13 do dziś
2951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2003-06-13 do dziś
3052 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-13 do dziś
3170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-13 do dziś
3270 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-06-13 do dziś
3371 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2003-06-13 do dziś
3445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-06-13 do dziś
3571 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-06-13 do dziś
3674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-06-13 do dziś
3774 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-06-13 do dziś
3874 40 Z REKLAMA2003-06-13 do dziś
3974 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-13 do dziś
4045 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2003-06-13 do dziś
4145 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2003-06-13 do dziś
4245 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-06-13 do dziś
4345 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-06-13 do dziś
4445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-06-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.01.2008 okres 01.01.2003 -31.12.20032008-05-15 do dziś
2data złożenia 29.01.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-05-15 do dziś
3data złożenia 29.01.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032008-05-15 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042008-05-15 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr XII GU 143/06 data 23.01.20072007-10-19 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO XII GUP 3/07 data 21.02.20112011-07-22 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2007-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów