SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W.Z. NAŁKOWSKICH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000164434
Numer REGON: 430319065
Numer NIP: 7120160342
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429217/22/303]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430319065 NIP 71201603422009-07-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. W.Z. NAŁKOWSKICH2003-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S-10852003-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-06-09 do dziś
2. Adresulica NAŁKOWSKICH nr domu 108 kod pocztowy 20-470 poczta LUBLIN 2003-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.04.2003 R. -STATUT W BRZMIENIU PRZYJĘTYM PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 2/2003.2003-06-09 do dziś
203.06.2006 R. UCHWAŁĄ NR 9/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI DOKONANO ZMIANY: § 4 UST. 2, § 10 UST. 2, § 12, § 13 UST. 1 PKT 6, 7 I 12, § 15 PKT 4 I 7, § 19, § 20 PKT 3, § 24, § 25 UST. 1 I 5, § 34, § 65 UST. 4A, § 68 UST. 1, § 69, § 89, § 95 UST. 1, § 96 UST. 1, § 102 UST. 4, § 108, § 110, § 121 UST. 1, § 126, § 128, § 129, § 130, § 132, § 133, DODANO: W § 13 UST. 3 I 4, § 24 ZE ZN.1, W § 25 UST. 8 I 9, W § 27 UST. 4, W § 28 UST. 3A, § 31 ZE ZN.1, W § 42 UST. 1 PKT 26, W § 65 UST. 2A, W § 68 UST. 1A, § 134 ZE ZN.1, SKREŚLONO: W § 13 UST. 2, W § 68 UST. 2, W § 102 UST. 2, W § 103 UST. 1 PKT 1, § 91, § 93, § 105, § 134.2006-11-16 do dziś
328.06.2008 R. ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHWALENIE STATUTU O NOWYM BRZMIENIU2008-08-11 do dziś
418.06.2011 R., ZMIANA STATUTU, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 21 UST. 1, § 36 UST. 82011-08-18 do dziś
518.06.2011 R. ZMIANA STATUTU. ZMIENIONO: § 17, § 21 PKT 1, § 23, § 1022012-08-28 do dziś
629.06.2013 R. ZMIANA § 35 UST.2.2013-11-28 do dziś
731.05.2014 R. DOKONANO ZMIANY § 12, § 17 I § 71, WYKREŚLENIA Z § 49 UST. 1 PKT. 24 STATUTU.2014-07-10 do dziś
827.11.2014 R. - ZMIANA § 35 UST.2 STATUTU (WYROK SĄDU APELACYJNEGO W LUBLINIE Z DNIA 27.11.2014 R. W SPRAWIE SYGN. AKT I A CA 548/14)2015-01-14 do dziś
916.05.2015 R. ZMIANA STATUTU NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW § 37, § 1392015-06-24 do dziś
1013.05.2017 R. ZMIENIONO: § 39, § 55, § 62, § 69 STATUTU.2017-07-04 do dziś
1119.05.2018 R. - ZMIANA §4 UST.2, §8, DZIAŁ II (§ 10 - §13), §16, DZIAŁ IV (§17) DZIAŁ V (§18 - §21), §35 UST.2, §38 UST.4, §49 UST.1, §98 UST.4, UST.5, §100 §102, §103, §104, §105, §106, §115, §116, §117 UST.1, UST.2, §118, §119, §120, §121, W §69 DODANO UST.4A, 4B, DODANO §102 ZE ZNACZKIEM 1, DODANO §102 ZE ZNACZKIEM 2, DODANO §105 ZE ZNACZKIEM 1, DODANO §120 ZE ZNACZKIEM 1 DO §120 ZE ZNACZKIEM 4, W §138 DODANO UST.2, UST.3, W §139 UST.3 DODANO PKT 4, SKREŚLONO §123.2018-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBERNAT2014-07-10 do dziś
2. ImionaJERZY ZYGMUNT2014-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2014-07-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-10 do dziś
21. NazwiskoWÓJCIK2011-12-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MIROSŁAW2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA - GŁÓWNY KSIĘGOWY2017-07-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-02 do dziś
31. NazwiskoGAŁKA2011-03-01 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIUSZ2011-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-01 do dziś
41. NazwiskoWARSZYCKI2009-02-04 do dziś
2. ImionaROBERT TADEUSZ2009-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-02-04 do dziś
51. NazwiskoKŁOS2008-04-30 do dziś
2. ImionaJAN TOMASZ2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-30 do dziś
61. NazwiskoKRACZKOWSKI2007-10-16 do dziś
2. ImionaLESZEK JERZY2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUMIŃSKA2018-08-07 do dziś
2. ImionaANNA2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2009-07-29 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW FRANCISZEK2009-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĘDYKOWSKI2018-08-07 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYK2018-08-07 do dziś
2. ImionaLESZEK WOJCIECH2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUKA2018-08-07 do dziś
2. ImionaJERZY ANTONI2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADURSKI2018-08-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDANOWICZ2018-08-07 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JACEK2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUROWSKI2018-08-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAKUB2018-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-07 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAJCZAK2017-07-04 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDUKIEWICZ2017-07-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA ANTONINA2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGIELSKA2015-06-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIANNA2015-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-24 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUGIER2015-06-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2015-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2003-06-09 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-06-09 do dziś
392 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-06-09 do dziś
485 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA2003-06-09 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 data złożenia 20.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.20042005-06-08 do dziś
3data złożenia 09.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
6data złożenia 10.06.2009 okres OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 ROK2009-06-17 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
10data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
11data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
13data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
14data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
15data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
16data złożenia 07.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
17data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
4OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 ROK2009-06-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
5OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 ROK2009-06-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-06-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
4OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 ROK2009-06-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów