DOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000164337
Numer REGON: 932916335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-09
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2020-09-29
Sygnatura akt[RDF/245478/20/677]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329163352003-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-06-09 do dziś
2. Adresulica FABRYCZNA nr domu 10 kod pocztowy 53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.06.2003 R. -NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. BISKUPIA 10/3 REP. A NR 2549/03 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.2003-06-09 do dziś
229.07.2003 R., NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. BISKUPIA 10/3, REPERTORIUM A NR 3779/03, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2003-08-26 do dziś
321.10.2004 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 5104/2004, ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI.2004-11-16 do dziś
416.01.2009 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 506/2009, ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1, PAR. 8, PAR. 16 UST. 1, PAR. 19 UST. 1 I PAR. 21 UST. 2 PKT 2.8., DODANO UST. 3 W PAR. 18 ORAZ SKREŚLONO UST. 4 W PAR. 16, UST. 2, 3 I 4 W PAR. 18 I PKT 2.7. W UST. 2 PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI.2009-04-16 do dziś
525.01.2010 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 895/2010, ZMIENIONO § 17 PKT 2 ORAZ DODANO UST. 5 W § 23 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLPZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0200623622007-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000231358 2007-06-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.000 (TRZY MILIONY) ZŁOTYCH2009-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEŹNIK2009-01-23 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2009-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH2009-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ2009-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-06-09 do dziś
2450000,00 PLN2003-07-23 do dziś
3500000,00 PLN2004-05-27 do dziś
41499000,00 PLN2005-06-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PROKURENCI -SAMODZIELNIE -USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA ZARZĄD WIELOOSOBOWY: ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.2003-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELEŹNIK2008-05-21 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2008-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-05-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoALLEN2013-04-22 do dziś
2. ImionaMONIKA JÓZEFA2013-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-22 do dziś
21. NazwiskoŻELEŹNIK WIŚNIEWSKA2013-04-22 do dziś
2. ImionaMARIA ANNA2013-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-22 do dziś
31. NazwiskoŻELEŹNIK2006-09-29 do dziś
2. ImionaMARIA MARTA2006-09-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2010-02-26 do dziś
227 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2010-02-26 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-02-26 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-02-26 do dziś
528 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2010-02-26 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-02-26 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-02-26 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-26 do dziś
933 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-02-26 do dziś
1027 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 02.06.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 02.06.2003 -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-10-22 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-30 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
20data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2007 -31.12.2007 R.2008-10-22 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
401.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
701.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-27 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-10-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
501.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 02.06.2003 -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
501.01.2007 -31.12.2007 R.2008-10-22 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
701.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
1001.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-27 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów