„ALTIMI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000164336
Numer REGON: 932921767
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2024-01-10
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37671/23/783]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932921767 NIP 89924948242007-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ALTIMI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-09-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. NA OSTATNIM GROSZU nr domu 3 kod pocztowy 54-207 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2024-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.2003 R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ GANDŻA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KOMANDORSKA NR 53 LOK. 2B, REPERTORIUM A NR 3429/2003; 28.05.2003 R., ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ GANDŻA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KOMANDORSKA NR 53 LOK. 2B, REPERTORIUM A NR 5568/2003; ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI.2003-06-16 do dziś
208.11.2012 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 13691/2012, ZMIENIONO: § 2, § 7 UST. 1, § 17 UST. 2; SKREŚLONO § 40 I § 41.2013-01-09 do dziś
329.07.2014 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 12219/2014, ZMIENIONO § 2.2014-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABLOWSKA2013-05-07 do dziś
2. ImionaSYLWIA2013-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ2023-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWICKI2016-05-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2016-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ2023-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, TAKŻE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM.2013-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABLOWSKA2018-04-20 do dziś
2. ImionaSYLWIA2018-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCABAN2019-09-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-09-26 do dziś
21. NazwiskoSMEKTAŁA2024-01-10 do dziś
2. ImionaEWA2024-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2024-01-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2013-01-09 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2013-01-09 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2013-01-09 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2013-01-09 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-01-09 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-01-09 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2013-01-09 do dziś
878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2013-01-09 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2013-01-09 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.02.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.02.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.02.2004 -31.12.20042005-08-03 do dziś
2data złożenia 06.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
3data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
4data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
5data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-09-21 do dziś
6data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-21 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
8data złożenia 04.10.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-13 do dziś
9data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
10data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
11data złożenia 14.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
12data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13data złożenia 18.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
14data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
15data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
18data złożenia 14.12.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-09-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-21 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-12 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-09-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-21 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-09-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-18 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów