„BUDOMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000164035
Numer REGON: 311555415
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-03-19
Sygnatura akt[RDF/281127/21/700]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 311555415 NIP 66526072282007-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KONIN gmina M. KONIN miejscowość KONIN2003-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 154A kod pocztowy 62-505 poczta KONIN kraj POLSKA 2009-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.02.2003 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA NASKRĘCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 958/2003.2003-06-06 do dziś
220.09.2007 R., REP. A NR 9972/2007, NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, UL. NOSKOWSKIEGO 1A ZMIENIONO: § 13 PKT 7.2007-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYJAK2003-06-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW2003-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARET2003-06-06 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANTONI2003-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000, 00 PLN2003-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000, 00 PLN2003-06-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARET2003-06-06 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANTONI2003-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYJAK2003-06-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAROSŁAW2003-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2019-07-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-07-17 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2002 -31.12.20022003-08-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
4data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
7data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
9data złożenia 23.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
10data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-19 do dziś
18data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-09 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów