PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BUD-SAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000163923
Numer REGON: 191831230
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/17783/22/990]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP1918312302003-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BUD-SAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 137582003-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SŁUPSKA nr domu 54 kod pocztowy 80-392 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.VII.1999, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK Z SIEDZIBĄ KANCELARII W GDAŃSKU UL. CHLEBNICKA 45/46/3, REP. A NR 8319/19992003-06-05 do dziś
219 STYCZNIA 2005 R., REP. A NR 1122/2005, NOT.MARIA DAMBEK KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 7 UST. 1, PAR. 16, PAR. 22, PAR. 23 DODANO: PAR. 7 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2005-02-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY 05.06.2018, REP.A NR 3754/2018,KANCELARIA NOTARIALNA KAROLA ALEKSANDROWICZA UL.JAŚKOWA DOLINA 132/16,GDAŃASK ZMIANA §6 UMOWY SPÓŁKI2018-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2018-07-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2018-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport121000,00 PLN2005-02-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2003-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2018-07-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI DZIERŻAWIONYCH LUB STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSOBISTĄ2003-06-05 do dziś
270 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH2003-06-05 do dziś
370 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI REALIZOWANA NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU2003-06-05 do dziś
445 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2003-06-05 do dziś
545 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2003-06-05 do dziś
645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-06-05 do dziś
745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-06-05 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 R. data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
2data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2003 -31.12.2003 ROK2006-04-06 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-10-08 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 2008 R.2009-08-10 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 2009 ROK2010-08-03 do dziś
8data złożenia 09.08.2011 okres ZA 2010 R.2011-09-14 do dziś
9data złożenia 23.07.2012 okres 2011 R.2012-08-16 do dziś
10data złożenia 20.09.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-05 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
15data złożenia 14.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
16data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
17data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.2003 ROK2006-04-06 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-10 do dziś
3OD 01.01.2005 DO 31.12.20052007-10-08 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
52008 R.2009-08-10 do dziś
62009 ROK2010-08-03 do dziś
7ZA 2010 R.2011-09-14 do dziś
82011 R.2012-08-16 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
201.01.2003 -31.12.2003 ROK2006-04-06 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
42008 R.2009-08-10 do dziś
52009 ROK2010-08-03 do dziś
6ZA 2010 R.2011-09-14 do dziś
72011 R.2012-08-16 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
1301.01.2005-31.12.20052008-01-09 do dziś
1401.01.2006-31.12.20062008-02-08 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-09-302022-10-10 do dziś