„A & R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000163684
Numer REGON: 271813523
Numer NIP: 6340016782
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-05-13
Sygnatura akt[RDF/487221/23/887]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP2718135232003-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SAD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY nr w rejestrze 96662003-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2003-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica SIEMIANOWICKA nr domu 5A nr lokalu - kod pocztowy 40-301 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.1993 R. JADWIGA MIKLER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU: REPERTORIUM A NR 3326/96 ZMIANA: 18.04.2003 R. KATARZYNA WALOTEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH PRZY UL. DAMROTA 16-18; REPERTORIUM A NR 2984/2003 ZMIENIONO; PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 12, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 21, PAR. 23 UMOWY SPÓŁKI.2003-06-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 8317/2009 R. Z DNIA 18.12.2009 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ROZALII GOŁBA-DORAK I BEATY FIRYN SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZED NOTARIUSZ BEATA FIRYN ZMIANA PAR. 6 OKREŚLAJACEGO PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2010-02-19 do dziś
3REPERT. A NR 3047/2011 Z 06.06.2011 R. NOT.M.DĄBROWSKA KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA MGR MARII DĄBROWSKIEJ 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. 27-GO STYCZNIA ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2011-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUGUŚCIK2003-06-04 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2003-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.000,00 ZŁ2005-12-27 do dziś
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000, 00 ZŁ2011-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-03-31 do dziś
TAK2011-08-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALIŃSKI2003-06-04 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2003-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŚ2003-06-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-04 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoAUGUŚCIK2003-06-04 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2003-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2003-06-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-08-05 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-08-05 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-08-05 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-08-05 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-05 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-08-05 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-08-05 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2011-08-05 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-08-05 do dziś
1043 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-08-05 do dziś
1143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-08-05 do dziś
1243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-08-05 do dziś
1371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-08-05 do dziś
1471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-08-05 do dziś
1577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-08-05 do dziś
1677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-08-05 do dziś
1781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-08-05 do dziś
1823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2011-08-05 do dziś
1923 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2011-08-05 do dziś
2023 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2011-08-05 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-05 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-05 do dziś
2368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-08-05 do dziś
2446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-08-05 do dziś
2547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-08-05 do dziś
2664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-08-05 do dziś
2778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-08-05 do dziś
2878 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-08-05 do dziś
2978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 28.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
6data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-30 do dziś
7data złożenia 12.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-11-14 do dziś
8data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
11data złożenia 22.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
13data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
15data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
17data złożenia 16.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
18data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
19data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
21data złożenia 13.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-30 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-11-14 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.2003-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-02 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-30 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-11-14 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-05 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-16 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów