SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARZENIE”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000163497
Numer REGON: 550000103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513756/23/332]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP5500001032003-05-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARZENIE”2003-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 3362003-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW2003-05-30 do dziś
2. Adresulica STEFANA OKRZEI nr domu 71 kod pocztowy 07-202 poczta WYSZKÓW 2006-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 25.08.1989 R. WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 15.01.2003 R., UCHWAŁA NR 1: -USUNIĘTO: OD PAR. 1 DO PAR. 99 -WPROWADZONO: OD PAR. 1 DO PAR. 1142003-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMACIOCH2020-12-02 do dziś
2. ImionaLESZEK2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-02 do dziś
21. NazwiskoPIENIĄŻEK2019-10-30 do dziś
2. ImionaINEZA RENATA2019-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-30 do dziś
31. NazwiskoROMANOWSKI2006-01-06 do dziś
2. ImionaJERZY ZDZISŁAW2006-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2006-01-06 do dziś
41. NazwiskoKARŁOWICZ2006-01-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2006-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-06 do dziś
51. NazwiskoCIUBA2003-05-30 do dziś
2. ImionaJERZY BOGDAN2003-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-30 do dziś
61. NazwiskoMIELCZARCZYK2003-05-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW PAWEŁ2003-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-30 do dziś
PREZES ZARZĄDU2006-01-06 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKA2020-12-02 do dziś
2. ImionaIRMINA2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIUBA2020-12-02 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-12-02 do dziś
2. ImionaPIOTR DANIEL2020-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-30 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-30 do dziś
370 12 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-30 do dziś
470 20 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-30 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2008 okres ROK 20032008-05-16 do dziś
2data złożenia 30.04.2008 okres ROK 20042008-05-16 do dziś
3data złożenia 30.04.2008 okres ROK 20052008-05-16 do dziś
4data złożenia 30.04.2008 okres ROK 20062008-05-16 do dziś
5data złożenia 21.08.2008 okres 2007 ROK2008-09-24 do dziś
6data złożenia 02.10.2009 okres 2008 ROK2009-11-06 do dziś
7data złożenia 04.08.2010 okres 2009 R.2010-09-15 do dziś
8data złożenia 23.11.2011 okres 2010 R.2011-12-22 do dziś
9data złożenia 08.10.2012 okres ZA 2011 R.2012-11-27 do dziś
10data złożenia 29.08.2013 okres 2012 R.2013-09-13 do dziś
11data złożenia 30.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
12data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
13data złożenia 30.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
14data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
15data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-06-21 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
20data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20032008-05-16 do dziś
2ROK 20042008-05-16 do dziś
3ROK 20052008-05-16 do dziś
4ROK 20062008-05-16 do dziś
52007 ROK2008-09-24 do dziś
62008 ROK2009-11-06 do dziś
72009 R.2010-09-15 do dziś
82010 R.2011-12-22 do dziś
9ZA 2011 R.2012-11-27 do dziś
102012 R.2013-09-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20062008-05-16 do dziś
22007 ROK2008-09-24 do dziś
32008 ROK2009-11-06 do dziś
42009 R.2010-09-15 do dziś
52010 R.2011-12-22 do dziś
62012 R.2013-09-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-25 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów