LABORATORIA BADAŃ „BATORY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-21 godz. 23:59:55
Numer KRS: 0000163340
Numer REGON: 278035840
Numer NIP: 6272465963
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2024-06-27
Sygnatura akt[RDF/627653/24/297]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP2780358402003-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIA BADAŃ „BATORY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2003-06-02 do dziś
2. Adresulica DYREKCYJNA nr domu 6 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2003-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2003 R. NOTARIUSZ ANNA MICHAŁEK - KOBIELUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. ŻOŁNIERSKIEJ NR 1 REPERTORIUM A NR 1038/2003 16.05.2003 R. NOTARIUSZ ANNA MICHAŁEK KOBIELUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, REP. A NR 1633/2003 ZMIENIONO PAR. 10 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2003-06-02 do dziś
222.11.2013 R., REP. A 4812/11/2013, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE ZMIANA § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-02-13 do dziś
313.03.2014 R., REP. A NR 1376/II/2014, BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PASZEK - PASZEK S.C. UL. WOLNOŚCI 39, 41-500 CHORZÓW ZMIANA W § 9 UST. 1, § 11 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2014-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALCHEMIA S.A.2007-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5305446692007-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000003096 2007-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały823 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 699.550,00 ZŁ2019-05-16 do dziś
943 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 801.550,00 ZŁ2019-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-05-16 do dziś
TAK2019-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego801550,00 ZŁ2014-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 PLN2003-06-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJOWSKI2012-07-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2012-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-06-02 do dziś
228 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2003-06-02 do dziś
328 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2003-06-02 do dziś
428 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA2003-06-02 do dziś
531 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2003-06-02 do dziś
631 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2003-06-02 do dziś
731 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-02 do dziś
834 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW2003-06-02 do dziś
951 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-06-02 do dziś
1051 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-06-02 do dziś
1151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2003-06-02 do dziś
1273 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-06-02 do dziś
1351 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-06-02 do dziś
1465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-06-02 do dziś
1567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-06-02 do dziś
1670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-06-02 do dziś
1771 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-06-02 do dziś
1871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-06-02 do dziś
1974 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2003-06-02 do dziś
2074 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-06-02 do dziś
2180 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-06-02 do dziś
2273 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2003-06-02 do dziś
2372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-06-02 do dziś
2473 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ2003-06-02 do dziś
2572 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-06-02 do dziś
2628 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2003-06-02 do dziś
2728 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2003-06-02 do dziś
2828 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2003-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-08-26 do dziś
2data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
4data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
5data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-02 do dziś
8data złożenia 14.09.2912 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
10data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
13data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
17data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
19data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
20data złożenia 27.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-23 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-02 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-08-26 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-08-02 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
20OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów