SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000163252
Numer REGON: 330258993
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398160/22/674]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP3302589932003-05-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2003-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 742003-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECINECKI gmina BIAŁY BÓR miejscowość TRZEBIELE2003-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBIELE nr domu 14 A kod pocztowy 78-425 poczta BIAŁY BÓR kraj POLSKA 2011-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.04.2003 R.2003-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOSKAL2019-01-07 do dziś
2. ImionaBEATA IWONA2019-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-01-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-07 do dziś
21. NazwiskoCZARNECKI2013-07-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-16 do dziś
31. NazwiskoGOLINIA2003-05-29 do dziś
2. ImionaHENRYKA2003-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIRKO2013-07-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW BENEDYKT2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIŻEWSKA2011-03-23 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2011-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWSKA2011-03-23 do dziś
2. ImionaMARIA2011-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2006 okres 2003 ROK2006-03-31 do dziś
2data złożenia 27.03.2006 okres 2004 ROK2006-03-31 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 2005 ROK2006-11-24 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 2006 R.2007-06-29 do dziś
5data złożenia 19.05.2008 okres 2007 ROK2008-05-21 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 2008 R.2009-07-16 do dziś
7data złożenia 15.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
8data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 27.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
17data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12003 ROK2006-03-31 do dziś
22004 ROK2006-03-31 do dziś
32005 ROK2006-11-24 do dziś
42006 R.2007-06-29 do dziś
52007 ROK2008-05-21 do dziś
62008 R.2009-07-16 do dziś
701.01.2009 -31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
1001.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-27 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12003 ROK2006-03-31 do dziś
22004 ROK2006-03-31 do dziś
32005 ROK2006-11-24 do dziś
42006 R.2007-06-29 do dziś
52007 ROK2008-05-21 do dziś
62008 R.2009-07-16 do dziś
701.01.2009 -31.12.2009 R.2010-11-08 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-11 do dziś
1001.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów