SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „WARMIA” W ORNECIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000163135
Numer REGON: 001290744
Numer NIP: 5821409129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-07-15
Sygnatura akt[RDF/407229/22/897]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012907442003-05-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA „WARMIA” W ORNECIE2003-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU nr w rejestrze 5712003-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina ORNETA miejscowość ORNETA2003-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ORNETA ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 16 kod pocztowy 11-130 poczta ORNETA kraj POLSKA 2015-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121 WRZEŚNIA 1987 R. 22 LISTOPADA 2002 R.2003-05-29 do dziś
215.01.2004 R. -ZATWIERDZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2004-07-14 do dziś
33.04.2018R. ZMIENIONO: §100, §107 PKT 1 STATUTU2018-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGOŁĘBIEWSKI2007-11-19 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2007-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2018-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-19 do dziś
21. NazwiskoDOWNAR DOMBEK2007-11-19 do dziś
2. ImionaALFREDA2007-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-11-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-19 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2018-07-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGULBICKI2018-07-27 do dziś
2. ImionaZENON TOMASZ2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRYPO2018-07-27 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-29 do dziś
270 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-29 do dziś
368 32 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2015-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.04.2011 okres ROK 20032011-04-21 do dziś
2data złożenia 09.04.2011 okres ROK 20042011-04-21 do dziś
3data złożenia 09.04.2011 okres ROK 20052011-04-21 do dziś
4data złożenia 09.04.2011 okres ROK 20062011-04-21 do dziś
5data złożenia 09.04.2011 okres ROK 20072011-04-21 do dziś
6data złożenia 09.04.2011 okres ROK 20082011-04-21 do dziś
7data złożenia 09.04.2011 okres ROK 20092011-04-21 do dziś
8data złożenia 11.10.2012 okres 2010 R.2012-10-16 do dziś
9data złożenia 11.10.2012 okres 2011 R.2012-10-16 do dziś
10data złożenia 20.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
11data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-28 do dziś
12data złożenia 06.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
13data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
14data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-21 do dziś
15data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-21 do dziś
16data złożenia 28.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
17data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
19data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20032011-04-21 do dziś
2ROK 20042011-04-21 do dziś
3ROK 20052011-04-21 do dziś
4ROK 20062011-04-21 do dziś
5ROK 20072011-04-21 do dziś
6ROK 20082011-04-21 do dziś
7ROK 20092011-04-21 do dziś
82010 R.2012-10-16 do dziś
92011 R.2012-10-16 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20032011-04-21 do dziś
22010 R.2012-10-16 do dziś
32011 R.2012-10-16 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
72004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 R.2011-01-28 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów