„A NEW THERAPY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000163111
Numer REGON: 006369522
Numer NIP: 1130032051
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-03
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504644/23/59]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006369522 NIP 11300320512007-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A NEW THERAPY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 240612003-06-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-06-03 do dziś
2. Adresulica ŁUCKA nr domu 18 kod pocztowy 00-845 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 11.09.1990 R. I 5.11.1990 R. W PBN W WARSZAWIE; REP. A-II-16870/90; REP. A-II-20361/90. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 17.04.2003 W KANCELARII NOTARIALNEJ MIROSŁAWA STACHYRA W WARSZAWIE; REP. A NR 2504/2003 ZMIANA PAR.1, 3, 7, 9, 10, 12, 19, 20-22, 27-29, SKREŚLONO OD PAR.30 DO KOŃCA UMOWY SPÓŁKI; ZŁOŻONO TEKST JENOLITY2003-06-03 do dziś
227 CZERWCA 2007 R. REPERTORIUM A NR 6324/2007 KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA -NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA -NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA § 7, § 9, § 10, § 12.2007-07-12 do dziś
324.06.2009 R., REPERTORIUM A NR 5638/2009, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA-NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA § 72009-09-04 do dziś
416.06.2016R., REP. NR A 5011/2016, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, WARSZAWA, ZM. § 72016-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNIK2003-06-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MIROSŁAW2003-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały903 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 451.500,00 ZŁOTYCH2007-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-06-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego451500,00 ZŁ2007-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTNIK2003-06-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MIROSŁAW2003-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-09-04 do dziś
252 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-09-04 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-09-04 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-04 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2016-07-01 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-01 do dziś
346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2016-07-01 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-07-01 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 25.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-09 do dziś
4data złożenia 12.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-21 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
6data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
9data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
12data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
13data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
14data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
19data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
20data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
21data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-04-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-04 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów