„ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000163092
Numer REGON: 978034852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2017-10-17
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/16289/17/834]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP9780348522004-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina SULECHÓW miejscowość SULECHÓW2008-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SULECHÓW ulica PL.KS.MICHAŁA KACZMARKA nr domu 4 kod pocztowy 66-100 poczta SULECHÓW kraj POLSKA 2008-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.03.2003 R., NOTARIUSZ MARIOLA WIERZCHAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, REP. A NUMER 834/2003.2003-05-28 do dziś
221.03.2008 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KACZANOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 3167/2008 ZMIANA CAŁEJ TREŚCI DOTYCHCZASOWEJ UMOWY SPÓŁKI2008-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2017-01-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88000,00 ZŁ2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2017-01-26 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88000,00 ZŁ2017-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego176000,00 PLN2003-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1175000,00 PLN2003-05-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-07-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2017-01-26 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-10-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-10-17 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-10-17 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-10-17 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-10-17 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-10-17 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-10-17 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-10-17 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 29.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-11-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-28 do dziś
3data złożenia 15.09.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-10-11 do dziś
4data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
5data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-17 do dziś
6data złożenia 06.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-10 do dziś
7data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. 31.12.2010 R2011-07-27 do dziś
9data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-08-22 do dziś
10data złożenia 20.04.2016 okres OD 12.11.2014 DO 31.12.20142016-06-23 do dziś
11data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-10-11 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
601.01.2010 R. 31.12.2010 R2011-07-27 do dziś
701.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-08-22 do dziś
8OD 12.11.2014 DO 31.12.20142016-06-23 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-11-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-12-28 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-10-11 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-17 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-04-17 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-11-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-10 do dziś
801.01.2010 R. 31.12.2010 R2011-07-27 do dziś
901.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-08-22 do dziś
10OD 12.11.2014 DO 31.12.20142016-06-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów