ASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000162866
Numer REGON: 278021050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-01-23
Sygnatura akt[RDF/187130/20/294]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2003-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica CMENTARNA nr domu 2 kod pocztowy 41-600 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2008-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2003 R. NOTARIUSZ DANUTA KLUS, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. ST. BATOREGO 11, REP. A NR 838/20032003-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKLITAR2003-05-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2003-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000,00 ZŁ2003-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z POWOŁANYCH PRZEZ ZARZĄD PROKURENTÓW2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROSSET2013-10-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ ALEKSANDER2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOKLITAR2013-10-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2013-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-10-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2003-05-29 do dziś
251 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-29 do dziś
352 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-29 do dziś
452 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-05-29 do dziś
552 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2003-05-29 do dziś
652 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-05-29 do dziś
752 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-05-29 do dziś
852 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2003-05-29 do dziś
952 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2003-05-29 do dziś
1052 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-29 do dziś
1152 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-05-29 do dziś
1251 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-05-29 do dziś
1352 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2003-05-29 do dziś
1452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-05-29 do dziś
1552 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2003-05-29 do dziś
1652 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-05-29 do dziś
1752 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2003-05-29 do dziś
1852 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2003-05-29 do dziś
1963 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2003-05-29 do dziś
2063 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2003-05-29 do dziś
2170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-29 do dziś
2270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-29 do dziś
2351 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2003-05-29 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-05-29 do dziś
2572 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-05-29 do dziś
2672 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-05-29 do dziś
2772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-05-29 do dziś
2872 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-05-29 do dziś
2972 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-05-29 do dziś
3074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-05-29 do dziś
3174 40 Z REKLAMA2003-05-29 do dziś
3280 42 Z KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-05-29 do dziś
3374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-05-29 do dziś
3451 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2003-05-29 do dziś
3551 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-05-29 do dziś
3651 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2003-05-29 do dziś
3751 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2003-05-29 do dziś
3851 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2003-05-29 do dziś
3951 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 12.03.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 12.03.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-24 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 2005 R.2006-09-05 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-20 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-04 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-18 do dziś
8data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 2011 ROK2012-09-14 do dziś
10data złożenia 16.09.2013 okres 2012 ROK2013-10-04 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
16data złożenia 23.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-09-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
32007 ROK2008-08-20 do dziś
42008 ROK2009-09-04 do dziś
52009 ROK2010-08-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
72011 ROK2012-09-14 do dziś
82012 ROK2013-10-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 12.03.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-05-24 do dziś
32005 R.2006-09-05 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
52007 ROK2008-08-20 do dziś
62008 ROK2009-09-04 do dziś
72009 ROK2010-08-18 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
92011 ROK2012-09-14 do dziś
102012 ROK2013-10-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów