HI TEC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000162750
Numer REGON: 930856020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-28
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-12-01
Sygnatura akt[RDF/362984/21/478]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP9308560202003-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI TEC NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-RJESTROWY nr w rejestrze 64942003-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WODZISŁAWSKA nr domu 10 kod pocztowy 52-017 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.1996 R. -NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PODWALE 28, REP. A NR 4081/96 19.03.2003 R. JANINA ZAPOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 4/4, REP. A NR 1346/2003 ZMIANA PAR. 8, 9, 12, 13.2003-05-28 do dziś
223.07.2013 R REP. A NR 3292/2013, NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC Z KANCELARII NOTARIALNEJ BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA, UL.KOMANDORSKA 53 LOK. 2B WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO TREŚĆ §3 UMOWY SPÓŁKI.2013-08-29 do dziś
324.07.2015R., REP. A NR 3476/2015, NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC Z KANCELARII NOTARIALNEJ BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOMANDORSKIEJ 53 LOK. 2B, ZMIANA §11, §15 UST. 1, DODANY UST. 5 I 6 W §13, DODANY UST. 2 W §17.2015-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNSEARCH S.A.2007-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2019-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego54000,00 PLN2003-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19000,00 PLN2003-05-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHURAS2003-05-28 do dziś
2. ImionaOLIWIA2003-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2011-10-26 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-10-26 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-10-26 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-10-26 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-10-26 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-26 do dziś
771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2011-10-26 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-26 do dziś
910 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-26 do dziś
1010 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2016-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-11-03 do dziś
2data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-11-24 do dziś
3data złożenia 05.12.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-12-12 do dziś
4data złożenia 05.12.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-12 do dziś
5data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-27 do dziś
6data złożenia 23.11.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-10 do dziś
7data złożenia 23.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
8data złożenia 19.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-15 do dziś
9data złożenia 28.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-10 do dziś
10data złożenia 05.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
11data złożenia 29.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
12data złożenia 28.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14data złożenia 13.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
15data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
18data złożenia 19.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-11-24 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-12-12 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-12 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-27 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-10 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-15 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-10 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004-31.12.20042006-11-24 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-12-12 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-12 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-27 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-10 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-10 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-15 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-10 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-29 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-09 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów