„HIGHLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000162623
Numer REGON: 770734467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-11
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-07-22
Sygnatura akt[RDF/319110/21/613]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-06-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP7707344672003-06-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGHLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 11112003-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina MIASTKO miejscowość WOŁCZA WIELKA2003-06-11 do dziś
2. Adreskod pocztowy 77-200 poczta MIASTKO kraj POLSKA 2003-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22.09.1994 R. PRZEZ NOTARIUSZA BERNADETĘ POŁEĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUPSKU PRZY UL. PIEKIEŁKO 12, REPERTORIUM „A” NUMER 15147/1994. ZMIENIONO PAR. 8, 10, 11 I 13 AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONY DNIA 27.11.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZA BERNADETĘ POŁEĆ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUPSKU PRZY UL. PIEKIEŁKO 12, REPERTORIUM „A” NUMER 12903/2002. -AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONY DNIA 11 MARCA 2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA BERNADETĘ POŁEĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUPSKU PRZY UL. PIEKIEŁKO 12, REPERTORIUM „A” NUMER 2631/2003, ZMIENIONO PAR. 13 DODAJĄC UST. 3.2003-06-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY, PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONY W DNIU 10.07.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA BERNADETĘ POŁEĆ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUPSKU PRZY UL. PIEKIEŁKO 12, REPERTORIUM „A” NUMER 7132/2003, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 6 I PAR. 14;2003-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-06-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-06-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA HRYCKIEWICZ2003-09-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2003-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA2003-09-03 do dziś
2. ImionaMONIKA HELENA2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2003-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2003-06-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA HRYCKIEWICZ2003-09-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2003-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2003-06-11 do dziś
201 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2003-06-11 do dziś
315 2 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA2003-09-03 do dziś
451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-09-03 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-09-03 do dziś
655 HOTELE I RESTAURACJE2003-09-03 do dziś
763 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2003-09-03 do dziś
892 53 DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ NATURALNYCH OBSZARÓW I OBIEKTÓW CHRONIONEJ PRZYRODY2003-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01 STYCZNIA 2002 R. DO 31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01 STYCZNIA 2002 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 R.2003-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
4data złożenia 07.04.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
7data złożenia 29.01.2010 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-02-08 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
9data złożenia 20.08.2012 okres OD DNIA 01.01.2011R. DO DNIA 31.12.2011R.2013-10-18 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012R. DO DNIA 31.12.2012R.2013-10-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
15data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
16data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
17data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-02-08 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
6OD DNIA 01.01.2011R. DO DNIA 31.12.2011R.2013-10-18 do dziś
7OD DNIA 01.01.2012R. DO DNIA 31.12.2012R.2013-10-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01 STYCZNIA 2002 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2002 R.2003-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2010-02-08 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-23 do dziś
9OD DNIA 01.01.2011R. DO DNIA 31.12.2011R.2013-10-18 do dziś
10OD DNIA 01.01.2012R. DO DNIA 31.12.2012R.2013-10-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów