SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” W CYCOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000162499
Numer REGON: 001361154
Numer NIP: 5651001552
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/16284/22/815]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013611542003-06-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM” W CYCOWIE2019-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze S-1802003-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁĘCZYŃSKI gmina CYCÓW miejscowość CYCÓW2003-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość CYCÓW ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 3 nr lokalu 12 A kod pocztowy 21-070 poczta CYCÓW kraj POLSKA 2019-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.04.2003 R.2003-06-05 do dziś
219.06.2005 R. UCHYLONE: § 30 UST. 2, § 32 UST. 1; ZMIANA: § 32 UST. 3; DODANO: W § 95 UST. 1 PKT 12 I PKT 13;2005-07-13 do dziś
304.06.2006 R., ZMIANA § § : 3; 8 UST. 1; 10 UST. 4; 12 UST. 1 PKT 3; 12 UST. 1 PKT 14; 12 UST. 3; 12 UST. 4; 12 UST. 5; 12 UST. 6; 13 UST. 1; 16 UST. 1; 19 UST. 3; 9 UST. 4; 9 UST. 7; 19 UST. 4; 19 UST. 5; 19 UST. 6; 20 UST. 10; 20 UST. 11; 20 UST. 12; 24 UST. 1; 25 UST. 1; 29 UST. 3; 30 UST. 3; 51 UST. 1; 53; 71 UST. 2; 71 UST. 3; 74 UST. 2; 74 UST. 4; 78; 79 UST. 2; 79 UST. 3; 86 UST. 8; 87; 100 UST. 5; 109; 111; 112 UST. 1; UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-08-07 do dziś
415.06.2007 R. ZMIANA § 7 UST. 2 PKT 4; § 642007-06-28 do dziś
506.11.2007 R., UCHWAŁA NR 1/2007/II WZCZ SM CENTRUM W CYCOWIE -UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2008-02-14 do dziś
628.05.2010 R. ZMIENIONO § § 4, 12, 13, 14, 16, 17, 43, 51, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131.2010-09-02 do dziś
718.06.2018R. - TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOBEL SZUREK2021-05-11 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2021-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-11 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-06-05 do dziś
31. NazwiskoSTOPA2003-06-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2003-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZATĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-04-20 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-04-20 do dziś
51. NazwiskoKANTYPOWICZ2012-02-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2012-02-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-08 do dziś
61. NazwiskoGACKIEWICZ2021-01-12 do dziś
2. ImionaKONRAD MICHAŁ2021-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORAK2022-07-11 do dziś
2. ImionaMARIAN HIERONIM2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUŃSKI2022-07-11 do dziś
2. ImionaNORBERT2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWCZYK2022-07-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDLIŃSKA2022-07-11 do dziś
2. ImionaIRENA2022-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDWORAK2021-03-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 data złożenia 26.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 - 31.12.20032004-06-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
5data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
6data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
8data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
9data złożenia 25.07.2012 okres ZA ROK 20112012-09-04 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
15data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
17data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
7ZA ROK 20112012-09-04 do dziś
82012 ROK2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-10 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-02 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
8ZA ROK 20112012-09-04 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów