SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W LUBINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000162433
Numer REGON: 004042768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-10-26
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/15965/22/210]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 004042768 NIP 69200008172007-07-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W LUBINIE2003-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RS-8772003-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2003-05-29 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 90 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN 2003-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.05.1990 R.2003-05-29 do dziś
2UCHWAŁA NR 18/2003 Z DNIA 24.06.2003 R., ZMIENIONO PARAGRAFY OD 2 DO 19, OD 21 DO 65, OD 67 DO 93, DODANO PARAGRAFY OD 94 DO 99; UCHWAŁA NR 7/2003 Z DNIA 17.09.2003 R. SKREŚLONO: § 10 PKT 11; ZMIENIONO: § 20, § 21 UST. 1, § 66; DODANO: § 72 UST. 2 PKT 4.2003-10-17 do dziś
306.06.2006 R. -ZMIENIONO: § 7 UST. 5, § 9, § 13 UST. 1, § 15 UST. 3 I 4, § 17 UST. 10, § 26, § 34 UST. 1 PKT 9, § 43 UST. 1, § 50 UST. 1 I 2, § 52 UST. 1 PKT 3, § 52 UST. 3, § 55 UST. 1, § 56 UST. 1, § 60 UST. 4, § 66, § 67, § 69 UST. 1, § 69 UST. 1 PKT 4, § 69 UST. 2, § 70 UST. 1 I 2, § 88 UST. 2, § 91 UST. 2, § 91 UST. 3; -SKREŚLONO: § 9 PKT 5, 7 I 8, A DOTYCHCZASOWE PUNKTY 9, 10, 11, 12, 13 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIĄ NUMERACJĘ PKT 6, 7, 8, 9, 10; § 60 UST. 2, A DOTYCHCZASOWE UST. 3, 5 I 6 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIĄ NUMERACJĘ UST. 2, 4, 5; -DODANO: § 9 UST. 2, 3, 4 I 5, § 15 UST. 5, § 17 UST. 11, § 23 UST. 4, § 43A, § 52 UST. 1 PKT 4, § 61 UST. 3, 4 I 5, § 82A, § 86 UST. 1A, § 88 UST. 1A, § 91 UST. 3A, § 95A.2006-07-05 do dziś
427.11.2007 R. UCHWAŁA NR 7/2007; ZAMIENIONO: W § 7 W UST. 2 PKT 2, W § 7 UST. 3, W § 8 UST. 5, W § 9 W UST. 1 PUNKTY 3, 4, 5, 7, W § 9 USTĘPY 2, 3, § 11, § 15, § 17, W § 18 UST. 2, § 20 UST. 1, W ROZDZIALE III PKT 1, § 21, § 23, § 25, § 26, § 27, § 28, W § 30 UST. 1, W § 30 UST. 2, W § 31 UST. 1, § 32, § 33, W § 34 UST. 1, W § 34 W UST. 1 PKT 16, W § 35 UST. 2, § 38, W § 39 UST. 3, W § 43 USTĘPY 1, 6, § 52, § 54, § 57, § 65, § 66, § 69, § W 72 W UST. 2 PKT 1, § 73, § 77, W § 79 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1, W § 83 UST. 3, § 86, W § 87 UST. 2, § 88, W § 90 UST. 1, W § 94 UST. 2, § 98; SKREŚLONO: W § 5 W PKT 1 LIT.B, § 22, § 24, W § 34 W UST. 1 PKT 11, W § 40 W UST. 2 W PKT 4 LIT. A, ROZDZIAŁ II PKT 5 I ZAWARTE W NIM §§ 44, 45, 46, § 50, § 51, § 59, § 61, § 62, § 82A; DODANO: W § 7 UST. 1 (1), W § 8 UST. 6, W § 14 W UST. 2 PUNKTY 10, 11, 12, 13, § 16A, W § 26 UST. 4 (1), W § 31 USTĘPY 3, 4, § 38A, § 57A, W § 60 USTĘPY 6, 7, W § 72 W UST. 2 PKT 5, W § 72 UST. 3, § 76A, § 76B, W § 79 UST. 2, § 100, § 101.2008-07-02 do dziś
524.06.2010 R. UCHWAŁA NR 15/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI; ZMIENIONO: § 52, W § 69 UST. 1 I UST. 2; DODANO: W § 88 UST. 7.2010-08-13 do dziś
621 CZERWCA 2017 R. ZMIENIONO: § 18 UST.2 ORAZ § 23 POPRZEZ DODANIE UST.5(1); SKREŚLONO: § 100 I § 1012017-11-27 do dziś
720 CZERWCA 2018 R., ZMIENIONE: 3,7,8,9 UST.1 PKT 3, 9 UST.5,11,12 UST. 1 I 3, 23 UST.5 I 5(1), 30 UST.1, 34 UST. 1 PKT 16, 40 UST.2 PKT 14, 47, 48 UST. 1 I 2, 54 UST.2,3 I 4, 55,56,57,57A UST.1, 60 UST.6, 65, 72 UST.1, 72 UST.2 PKT 1, 72 UST.3, 73 UST. 1, 74 UST. 2, 76A, 84,87 UST.3,91 UST. 2,3 I 4, 93, 94 UST.3, 95. DODANE: W §2 UST.3, §7A, W §23 UST.1(1) I 1(2), § 54A, 57B,70A, W §83 UST.4, ROZDZIAŁ 1A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ §87A I 87B, W §88 UST.8, W §91 UST.2A. SKREŚLONE: W §10 PKT 3, §13,14,15, DZIAŁ II PKT 4, §18,19, W §20 UST.4, W §34 UST.1 PKT10,19 I 27, W §40 UST.2 PKT 3 LIT.B, §64.2018-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŁOSZA2003-10-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA EWA2003-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -GŁÓWNA KSIĘGOWA2003-10-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-17 do dziś
21. NazwiskoBOBER2003-05-29 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW JAN2003-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-29 do dziś
31. NazwiskoMASŁOWSKA2003-05-29 do dziś
2. ImionaEWA2003-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOTA2022-10-26 do dziś
2. ImionaJERZY2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-10-26 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2022-10-26 do dziś
2. ImionaMARCIN ZENON2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANIUK2022-10-26 do dziś
2. ImionaJÓZEF FRANCISZEK2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARZYŃSKI2022-10-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSERYSZKO2022-10-26 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMAŃSKA2022-10-26 do dziś
2. ImionaWIOLETTA ZDZISŁAWA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZD2020-01-22 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KATARZYNA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDAROWSKA2019-09-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-10-17 do dziś
245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-10-17 do dziś
345 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-10-17 do dziś
445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-10-17 do dziś
545 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-10-17 do dziś
645 44 A MALOWANIE2003-10-17 do dziś
790 00 C USŁUGI PORZĄDKOWE I POKREWNE2003-10-17 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-12-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
4data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-07-03 do dziś
6data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 31.12.20092010-08-13 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
20data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
201.01.2006 31.12.20062007-07-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
501.01.2009 31.12.20092010-08-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
501.01.2006 31.12.20062007-07-03 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
801.01.2009 31.12.20092010-08-13 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów