„STOP CO2” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000162416
Numer REGON: 812601610
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-03
Sygnatura akt[RDF/236525/20/420]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812601610 NIP 85223872902007-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„STOP CO2” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO nr domu 26 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-380 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„STOP CO2” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W STEPNICY2011-10-07 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina STEPNICA miejscowość STEPNICA2011-10-07 do dziś
3. Adresmiejscowość STEPNICA ulica BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 29 kod pocztowy 72-112 poczta STEPNICA kraj POLSKA 2011-10-07 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.04.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA UL. 5 LIPCA 9/1 W SZCZECINIE, NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, REPERTORIUM A NUMER 2447/20032003-05-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2007 R. REP. A NUMER 9855/2007, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE PRZEZ NOTARIUSZA CEZAREGO BORYSA POTAMANA. ZMIANA § 22007-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2003-05-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 50.000 ZŁ2003-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARASIUK2003-05-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MACIEJ2003-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2015-01-20 do dziś
201 61 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-01-20 do dziś
316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2015-01-20 do dziś
401 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ2015-01-20 do dziś
501 11 Z UPRAWA ROŻLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-20 do dziś
646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-01-20 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-01-20 do dziś
877 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2015-01-20 do dziś
968 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-01-20 do dziś
1052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2015-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2006 okres ROK 20052006-09-15 do dziś
2data złożenia 30.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-10-01 do dziś
3data złożenia 18.01.2017 okres OD 09.04.2003 DO 31.12.20032017-03-16 do dziś
4data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042017-03-16 do dziś
5data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-03-16 do dziś
6data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-03-16 do dziś
7data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-03-16 do dziś
8data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-16 do dziś
9data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-16 do dziś
10data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-16 do dziś
11data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-16 do dziś
12data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-16 do dziś
13data złożenia 18.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-09-15 do dziś
2OD 09.04.2003 DO 31.12.20032017-03-16 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042017-03-16 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-03-16 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-03-16 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-03-16 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-16 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-16 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-09-15 do dziś
2OD 09.04.2003 DO 31.12.20032017-03-16 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042017-03-16 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-03-16 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-03-16 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-03-16 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-03-16 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-03-16 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-03-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-03-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów