SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO NIEPORĘT

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000162351
Numer REGON: 000492569
Numer NIP: 5250006420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/511252/23/882]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492569 NIP 52500064202010-02-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO NIEPORĘT2003-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAL GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 12562003-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość NIEPORĘT2003-06-04 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 1 kod pocztowy 05-126 poczta NIEPORĘT 2003-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.03.1971 R.2003-06-04 do dziś
226 LISTOPADA 2007 ROKU, PAR.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, UJEDNOLICONO NUMERACJĘ2008-02-06 do dziś
316 MARCA 2009 R. ZMIANA PAR. 3 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2010-02-15 do dziś
428.05.2018 R. ZMIENIONO §§ 1,3,4,5,6,7,8,9,1 2,14,15,16,17,18,22,26,27,28,29,30,31,32,38,42,46 ORAZ USUNIĘTO §§ 11,13,19,20,21,23,24,25,45,48 I UJEDNOLICONO NUMERACJE PARAGRAFÓW, USTĘPÓW I PUNKTÓW.2019-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAMIŃSKI2009-03-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2009-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-03-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-03-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2015-12-04 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPETRYKOWSKA2015-12-04 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPELUSIAK2015-12-04 do dziś
2. ImionaTADEUSZ KAZIMIERZ2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 12 Z TWORZENIE LUB PRZYSTĘPOWANIE DO INNYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH2010-02-15 do dziś
268 10 Z NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW LUB ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2010-02-15 do dziś
341 10 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2010-02-15 do dziś
441 20 Z BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH ORAZ INNYCH BUDYNKÓW, BUDOWLI I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY2015-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ NIESTANOWIĄCĄ JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM/ WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI/ TEJ NIERUCHOMOŚCI2015-12-04 do dziś
268 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UZYTKOWANIE WIECZYSTE2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 29.11.2005 1. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 29.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2005-12-28 do dziś
2data złożenia 05.10.2006 okres ROK 20052006-10-12 do dziś
3data złożenia 27.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-06 do dziś
4data złożenia 07.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-06 do dziś
5data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
7data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
9data złożenia 26.06.2013 okres 01-01-2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
10data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12data złożenia 29.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
18data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
19data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2005-12-28 do dziś
2ROK 20052006-10-12 do dziś
32006 ROK2007-07-06 do dziś
42007 ROK2008-08-06 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
901-01-2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-12-28 do dziś
2ROK 20052006-10-12 do dziś
32006 ROK2007-07-06 do dziś
42007 ROK2008-08-06 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-31 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
901-01-2012-31.12.20122013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów