CONSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000162205
Numer REGON: 016413468
Numer NIP: 1132265291
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-08-31
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/38446/21/688]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164134682003-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCONSPECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 618552003-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.08.2000 R. NOTARIUSZ HANNA ZBRZEŻNA CĄKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2264/2000; 28.03.2003 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1519/2003 -ZMIANA § 3 PKT 1, § 5 PKT 2, § 10 PKT 8 I PKT 10, § 11 PKT 6, § 12, § 142003-05-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26.06.2008 R. PRZEZ NOTARIUSZA HANNĘ KACPRZAK-KUCHARSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY PLACU KONSTYTUCJI 4/39 ZA NUMEREM REP. A-6915/2008 -ZMIANA TREŚCI § 4.1, 4.5, 4.6-9, 6.3, 6.4 ZD. PIERWSZE, 6.5 ZD. PIERWSZE, 6.6, 10.6 I 11.3 UMOWY SPÓKI2008-07-25 do dziś
305.05.2010 R., REP. A NR 2183/2010, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 4 ZMIANY UMOWY SPÓŁKI: 1)DODANY: § 2 UST. 5 I UST. 6, § 5 UST. 6 I UST. 7, 2)WYKREŚLONY § 3 UST. 4, 3)ZMIENIONE: § 5 UST. 2, UST. 3, UST. 4 UST. 5, §§ 6, 7, 8, 10 UST. 2.2010-06-28 do dziś
421.09.2011 R. -MIRON JAKUBIAK -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -6979/2011 -ZMIENIONO § 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2011-10-20 do dziś
520.12.2011 R., REP. A 9798/2011, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO: § 62011-12-30 do dziś
628.06.2012 R., REP. A NR 4952/2012 ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ CZAJKA, ZASTĘPCA MIRONA JAKUBIAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PRPWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY DŁUGIEJ NR 4; ZMIENIONO: § 4 UST. 12012-07-31 do dziś
711.12.2015 R., REP. A NR 15951/2015, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 UST. 12016-03-14 do dziś
808.03.2016 R., REP. A NR 2646/2016, NOTARIUSZ PAWEŁ CZAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 2 UST. 1 I UST. 2, § 4 UST. 52016-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAJSKI2021-08-31 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MAREK2021-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały206 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 133900,00 ZŁ2021-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego133900,00 ZŁ2012-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALAYEV2021-08-31 do dziś
2. ImionaIHOR2021-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2016-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-03-14 do dziś
266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-03-14 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-14 do dziś
466 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2016-03-14 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-03-14 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-03-14 do dziś
766 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-03-14 do dziś
873 1 REKLAMA2016-03-14 do dziś
973 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-27 do dziś
3data złożenia 13.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-02 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
5data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
6data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
7data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
8data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
9data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
10data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
11data złożenia 15.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
14data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-02 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-02 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów