„A. HARTRODT (POLSKA)” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000161958
Numer REGON: 812603649
Numer NIP: 9552066705
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu62Data dokonania wpisu2023-08-10
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13892/23/730]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812603649 NIP 95520667052007-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A. HARTRODT (POLSKA)” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 70-201 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2007-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.2003 R. NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, PROWADZĄCA KN W SZCZECINIE PRZY AL. 3 -GO MAJA 8/1 -REP. A NR 2506/2003 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-20 do dziś
209.06.2003 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 3666/2003 ZMIENIONO § 52003-06-16 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 MARCA 2010 R., REP. A NR 2377/2010, NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO PARAGRAF 52010-04-22 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 MAJA 2023 R., REP. A NR 1383/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA WĘGŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO PARAGRAF 18 UST. 22023-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2003-05-20 do dziś
2. ImionaROBERT2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2016-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA. HARTRODT HOLDING EASTERN EUROPE (GMBH & CO) KG2023-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ.2023-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2016-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁOSZYCZ2023-06-06 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2023-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁEK2003-05-20 do dziś
2. ImionaROBERT2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAASE2003-05-20 do dziś
2. ImionaGERD2003-05-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOROWSKI2003-05-20 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTANISŁAWSKA2023-06-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURENT MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA).2023-06-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-04-22 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-04-22 do dziś
352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2010-04-22 do dziś
452 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2010-04-22 do dziś
552 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2010-04-22 do dziś
652 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2010-04-22 do dziś
752 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-04-22 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-04-22 do dziś
952 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2022-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 1.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD 1.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
3data złożenia 13.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
4data złożenia 05.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-12 do dziś
5data złożenia 11.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
6data złożenia 15.05.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-20 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
8data złożenia 04.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-05 do dziś
9data złożenia 27.04.2011 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-17 do dziś
10data złożenia 04.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-13 do dziś
11data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
12data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
13data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
14data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
15data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
16data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
18data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
19data złożenia 07.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
20data złożenia 03.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12006 ROK2007-06-12 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-20 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-05 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-17 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
22006 ROK2007-06-12 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-20 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-05 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-17 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 1.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
42006 ROK2007-06-12 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-16 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-05-20 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-05 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-17 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów