EDEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000161801
Numer REGON: 551324049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-03-06
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5401/23/171]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140622078 NIP 52427544782013-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEDEN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2382003-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KUSZNIKÓW nr domu 20 nr lokalu 1 kod pocztowy 03-272 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.07.1989 R., NOTARIUSZ BRONISŁAW ROGÓYSKI, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WYSZKOWIE -OSIEDLE RYBIENKO LEŚNE, UL. KOLEJOWA NR 30, REPERTORIUM A NRT 1295/89. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2003 R., NOTARIUSZ TOMASZ ABRAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE PRZY UL. SOWIŃSKIEGO 81C, REPERTORIUM A NR 2096/2003 -ZMIENIONO: PAR. 5, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26 UMOWY SPÓŁKI2003-05-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.06.2006 R., REP. A NR 2989/06, NOTARIUSZ TOMASZ ABRAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WYSZKOWIE A) ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 15, PAR. 17, PAR. 21 UST. 2, PAR. 21 UST. 3, DOTYCHCZASOWĄ NUMERACJĘ PAR. 26 ZMIENIONO NA PAR. 25 B) DODANO: PAR. 22A, PAR. 22B, PAR. 22C C) USUNIĘTO: PAR. 252006-07-10 do dziś
35 LIPCA 2012 ROKU, AKT NOTARIALNY NR REPERTORIUM A 2950/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. EMILII PLATER 10/7 W WARSZAWIE PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 7, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 15, PAR. 17, PAR. 19, PAR. 21, PAR. 22A, PAR. 22B, PAR. 22C. 1 SIERPNIA 2012 ROKU, AKT NOTARIALNY NR REPERTORIUM A 3422/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. EMILII PLATER 10/7 W WARSZAWIE, PAR. 72012-10-10 do dziś
421.12.2012 R., REP. A NR 5160/2012, EMERYTOWANY NOTARIUSZ CEZARY SIDOROWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, W WARSZAWIE, ZMIANA: § 9, § 10. TEKST JEDNOLITY.2013-01-29 do dziś
511 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU, REP. A NR 5649/2013, NOTARIUSZ PIOTR FLAGA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM, UL.WOLNOŚCI 38 ZMIENIONO PARAGRAFY 9 I 10.2013-12-06 do dziś
614.04.2014 R., REP. A NR 2104/2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ANDRZEJ PRZYBYŁA NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 9, § 10.2014-05-07 do dziś
723.10.2019 R., REP. A NR 11609/2019, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO PUNKTU OZNACZONE LITERĄ L), M) I N) DO USTĘPU 1 W PARAGRAFIE 7 UMOWIE SPÓŁKI.2019-12-10 do dziś
822.12.2021 R., REPERTORIUM A NR 13638/2021, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STANOWIĄCEJ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY2022-03-21 do dziś
901.12.2022 R., REPERTORIUM A NR 9105/2022, NOTARIUSZ JAN PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE W UMOWIE SPÓŁKI W §6 UST.1 LIT.O), ZMIANA TREŚCI §10 UMOWY SPÓŁKI, D0DANIE W UMOWIE SPÓŁKI §10 Z INDEKSEM 1, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2023-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały7501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.100,00 ZŁOTYCH2022-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKA ORSZULAK2013-01-29 do dziś
2. ImionaJOANNA2013-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 249.900 ZŁOTYCH2020-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZYŃSKI2022-03-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONRAD2022-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2022-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, O ILE W SPÓŁCE NIE JEST POWOŁANY PROKURENT - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, O ILE W SPÓŁCE JEST POWOŁANY PROKURENT - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEPTA2012-10-10 do dziś
2. ImionaSZYMON ARKADIUSZ2012-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2023-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWYSZYŃSKA2023-03-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JADWIGA2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-06 do dziś
21. NazwiskoWYSZYŃSKA ORSZULAK2023-03-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-06 do dziś
31. NazwiskoWYSZYŃSKI2023-03-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONRAD2023-03-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI, W TYM SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH, SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2006-07-10 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI, W TYM SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH, SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH ROWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-07-10 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, W TYM OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK, OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-07-10 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-10-10 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-10-10 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-10-10 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-01-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-12-10 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-12-10 do dziś
385 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2023-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
2data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2009 -31.12.20092012-03-15 do dziś
3data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2008 -31.12.20082012-03-15 do dziś
4data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2007 -31.12.20072012-03-15 do dziś
5data złożenia 02.03.2012 okres 01.01.2006 -31.12.20062012-03-15 do dziś
6data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
7data złożenia 04.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
8data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
9data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
10data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
12data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
15data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092012-03-15 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082012-03-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072012-03-15 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062012-03-15 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102012-03-15 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092012-03-15 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082012-03-15 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072012-03-15 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062012-03-15 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów