AQUADEM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000161701
Numer REGON: 278044690
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520969/23/790]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUADEM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2003-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica JÓZEFOWSKA nr domu 5 kod pocztowy 40-144 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2012-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110-04-2003 R. MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. GLIWICKA 15 NOTARIUSZY BOŻENY GÓRSKIEJ-WOLNIK, MICHAŁA GRAJNERA, REP. A NR 4526/20032003-05-26 do dziś
2-05.11.2010 R. -REP. A NR 10912/2010 -KANCELARIA NOATRIALNA KATOWICE, UL. GLIWICKA 15, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER ZMIANA: § 7 PKT 1; § 9 PKT 1; § 15; § 17; § 19 PKT 1; -WYKREŚLONO § 20 ZMIANA NUMERACJI § 21 DO 32 (OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO KOLEJNE NR OD 20 DO 31)2010-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER2003-05-26 do dziś
2. ImionaJAN2003-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500,00 ZŁ2007-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2007-10-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2007-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁ2007-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2007-10-26 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2007-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁ2007-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUCHEL2007-10-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2007-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.500,00 ZŁ2007-10-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAGNER2007-10-26 do dziś
2. ImionaJAN2007-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2007-10-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2007-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRUCHEL2007-10-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2007-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROKA2007-10-26 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2007-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJEK2003-05-26 do dziś
2. ImionaJOSEF2003-05-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-26 do dziś
64. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-12-17 do dziś
223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2010-12-17 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-12-17 do dziś
423 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2010-12-17 do dziś
523 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2010-12-17 do dziś
625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-12-17 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-17 do dziś
828 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2010-12-17 do dziś
933 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-12-17 do dziś
1033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-12-17 do dziś
1138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-12-17 do dziś
1271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-12-17 do dziś
1372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-12-17 do dziś
1449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-12-17 do dziś
1546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-12-17 do dziś
1646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-12-17 do dziś
1752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-12-17 do dziś
1847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-12-17 do dziś
1923 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2010-12-17 do dziś
2032 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.06.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 04.06.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 27.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
4data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-05 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-01 do dziś
6data złożenia 20.08.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-10 do dziś
7data złożenia 28.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
8data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010 -31.10.20102011-06-09 do dziś
9data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
11data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
13data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
14data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
16data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
17data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
20data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-10-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-01 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
601.01.2010 -31.10.20102011-06-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 04.06.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-28 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-31 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-10-05 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-01 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-10 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
801.01.2010 -31.10.20102011-06-09 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-03 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów