BUDMIX-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000161673
Numer REGON: 191228404
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-15
Sygnatura akt[RDF/316735/21/429]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP1912284042003-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMIX-3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 115972003-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2021-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ORIONA nr domu 56 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-01-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BASENBUDMIX.PL2021-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102 WRZEŚNIA 1996 R., KANCELARIA MARIA DAMBEK, UL. PIWNA 1/2, REP. A 9325/19962003-05-20 do dziś
217.01.2006 R. REPERTORIUM A NR 280/2006, NOTARIUSZ ADAM WASAK, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM WASAK W GDAŃSKU PRZY UL. WAJDELOTY 18/1, ZMIANA PAR. 8 UST. 1, PAR. 10 I PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI2006-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWSKI2003-05-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600 PLN2003-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITAŁA2003-05-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały532 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.600 ZŁ2006-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2003-05-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały516 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.800 ZŁ2006-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego54000,00 ZŁ2006-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2003-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2003-05-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEWSKI2003-05-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITAŁA2003-05-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA2021-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWNICTWA2021-01-19 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA-SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA TOWARÓW SPECJALISTYCZNYCH2021-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 07.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-02-18 do dziś
2data złożenia 20.01.2006 okres 01-01-2004 DO 31-12-20042006-02-06 do dziś
3data złożenia 02.11.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-12-11 do dziś
4data złożenia 08.09.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-09-30 do dziś
5data złożenia 29.03.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-04-08 do dziś
6data złożenia 17.09.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-10-06 do dziś
7data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-07-28 do dziś
8data złożenia 06.11.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-11-30 do dziś
9data złożenia 06.11.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
10data złożenia 09.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
11data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
13data złożenia 14.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
14data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
15data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
20data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101-01-2004 DO 31-12-20042006-02-06 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-12-11 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-09-30 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-04-08 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.20082009-10-06 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-07-28 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102012-11-30 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2005-02-18 do dziś
201-01-2004 DO 31-12-20042006-02-06 do dziś
301.01.2005-31.12.20052007-12-11 do dziś
401.01.2006-31.12.20062008-09-30 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072009-04-08 do dziś
601.01.2008 DO 31.12.20082009-10-06 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-07-28 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102012-11-30 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-11-30 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-11-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów