SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DZIEWIĄTKA” W PUŁAWACH

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000161601
Numer REGON: 430592476
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-07-18
Sygnatura akt[RDF/407932/22/50]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP4305924762003-05-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DZIEWIĄTKA” W PUŁAWACH2003-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 11552003-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2003-05-14 do dziś
2. Adresulica WRÓBLEWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 24-100 poczta PUŁAWY 2003-05-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMDZIEWIATKA9@POCZTA.ONET.PL2012-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 WRZESIEŃ 2002 R. -UCHWAŁĄ NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI. 10 KWIECIEŃ 2003 R. -UCHWAŁĄ NR 1/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW DOKONANO ZMIANY STATUTU: PAR. 5 PKT 3, PAR. 8, PAR. 21 UST. 1, PAR. 23 UST. 1 PKT 1, PAR. 25 UST. 1, PAR. 29 PKT 1, PAR. 31 UST. 2, PAR. 32 UST. 2, PAR. 38 UST. 2, PAR. 39 UST. 1, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44 UST. 2, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 49 UST. 1, PAR. 53 UST. 1 PKT 1 I 2, PAR. 59 UST. 2, PAR. 71 UST. 1, PAR. 80 UST. 1, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 96 UST. 1 PKT 2, PAR. 103 UST. 5 ORAZ PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2003-05-14 do dziś
228 CZERWCA 2004 R., ZMIANA W § 3; § 80 PKT 1; § 82 PKT 2; WYKREŚLENIE W § 73 PKT 1 PPKT 4 18 SIERPNIA 2004 R., ZMIANA W § 9 UST. 4; § 9 UST. 5; § 9 UST. 6; § 9 UST. 7; § 9 UST. 8; § 9 UST. 9; § 80; § 82; § 83; § 92; § 94 DODANIE W § 5 PKT 6; § 64 UST. 2 ZD. WYKREŚLENIE W § 17 UST. 2 PKT 1; § 20 UST. 10; § 42 UST. 6; § 55 UST. 2 I 3; § 81 UST. 2 PKT 1; § 84.2004-10-18 do dziś
310 MAJA 2006 R. ZMIANA: § 11 PKT 4I PKT 6, § 16 UST. 1, § 18 UST. 2, UST. 3, UST. 5, § 41 UST. 4, § 66 UST. 2 I UST. 3; DODANO: § 13 PKT 4, § 16 UST. 2 PKT 4 ZD.1, § 17 PKT 4, § 19 UST. 2, § 40 UST. 1 PKT 5, § 88 UST. 6 I UST. 7, OZNACZENIE W § 19 ZD.JAKO PKT 1, OZNACZENIE W § 88 DOTYCHCZ.UST. 6 JAKO UST. 8.2006-07-25 do dziś
417 KWIETNIA 2008 R. UCHWALONO NOWY STATUT.2008-05-21 do dziś
518.06.2018 - PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST NOWEGO STATUTU.2018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK.2004-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDOBRACZYŃSKA2004-02-20 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2004-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-20 do dziś
21. NazwiskoŚMIGIELSKA2003-05-14 do dziś
2. ImionaMARIA ZOFIA2003-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-05-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMICH2019-07-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLISZEK2019-07-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZEK2019-07-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOŃSKA2019-07-26 do dziś
2. ImionaRENATA2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUSTA2015-07-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2015-07-10 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaIŻYK2015-07-10 do dziś
2. ImionaIRENA GENOWEFA2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 45 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO2016-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-27 do dziś
268 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2016-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2003 R-31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 12.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2003 R-31 GRUDNIA 2003 R.2004-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
3data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
4data złożenia 26.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
5data złożenia 29.04.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
9data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
10data złożenia 27.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
11data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
12data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
15data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
16data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19data złożenia 18.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2003 R-31 GRUDNIA 2003 R.2004-10-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-05 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-05 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów